FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3176

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric utvecklar AI för kompakt maskinvara för implementering på småskaliga FPGA:er

Förbättrad bearbetning i realtid samt minskade kostnader skapar fler möjligheter att implementera AI i hushållsapparater, hissar, högprecisionskartor med mera

PDF-version (PDF:229.0KB)

TOKYO, 14 februari 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag har de har utvecklat en artificiell intelligens-teknik (AI) för kompakt maskinvara som kan implementeras i småskaliga FPGA:er (field programmable gate arrays) som användare och utvecklare kan konfigurera för att utveckla skräddarsydda program. Mitsubishi Electric har dragit nytta av sin AI-teknik från Maisart* för att skapa en lösning som använder en högeffektiv beräkningsordning och optimerad kretsarkitektur för att öka realtidsbearbetning och minska kostnaderna, vilket förväntas utöka omfattningen av AI-implementering i hushållsapparater, hissar, högprecisionskartor med mera.

* Mitsubishi Electrics AI skapar toppmodern teknik (Mitsubishi Electrics AI State-of-the-ART, Maisart)

Programförslag för den "kompakta AI-lösningen" från Mitsubishi Electrics Maisart-varumärke

Viktiga egenskaper

1)
Kompakt AI möjliggör snabb realtidsbearbetning i FPGA:er
- Effektivare beräkningar och kretsarkitektur optimerad för FPGA:er.
- Minskar tiden för slutledningsberäkningarna till en tiondel** jämfört med konventionell AI och förbättrar realtidsbearbetningen.

** Jämfört med Mitsubishi Electrics befintliga teknik som använder konventionell djupinlärning på FPGA:er
2)
Kompakt, småskalig kretsarkitekturen kommer att utöka användningsområdena för AI i FPGA:er
- Den minimala kretsarkitekturen möjliggör användandet av AI i små FPGA:er och inbyggda processorer, vilket minskar kostnaderna och energiförbrukningen.
- Implementeringen i småskaliga FPGA öppnar nya möjligheter för AI i hushållsapparater, hissar, högprecisionskartor och för andra produkter/områden där användningen av AI har begränsats av höga kostnader.

Sammanfattning av utvecklingen

  Bearbetningstid på FPGA i samma skala FPGA-skala som krävs för samma slutledningsnivå Band/standarder
Föreslagen Kompakt AI på FPGA Kort(1/10 av den vanliga tiden**) 3
Konventionell teknik 12 dB 35 % 1

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.