FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr. 3175

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric utvecklar intelligent trådlös kommunikationsteknik med stöd av artificiell intelligens

Förväntas bidra till att minska IoT-enheters storlek och strömförbrukning

PDF-version (PDF:231.3KB)

TOKYO, 14 februari 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har utvecklat världens första trådlösa kommunikationsteknik som klarar automatisk optimering med sin egenutvecklade artificiella intelligens (AI) Maisart* och avancerad digitalteknik som förbättrar både prestanda och kapacitet. Vid testerna har förstärkaren visat sig ge en fördubbling av normal förstärkning och förbättra energieffektiviteten med 20 procentenheter jämfört med konventionella system. Dessutom kan sändaren använda olika standarder för åtkomstlägen i trådlös kommunikation vid överföring av upp till tre godtyckliga driftfrekvensband samtidigt på en enda krets. Den här nya tekniken, som innefattar Mitsubishi Electrics egenutvecklade AI och heldigitala tekniker, förväntas avsevärt minska energiförbrukningen, förbättra miniatyriseringen och stödja globaliseringen av flerbands IoT-utrustning för flera olika kommunikationsstandarder och regelverk.

* Mitsubishi Electrics AI skapar toppmodern teknik (Mitsubishi Electrics AI State-of-the-ART, Maisart)

Detaljer

1)
Den här tekniken, som använder en egenutvecklad AI-algoritm för att intelligent styra och automatiskt optimera insignalen och flera spänningsreglage på förstärkaren, kan användas för både hög och mycket låg uteffekt. Resultatet är minskad energiförbrukning i kommunikationsutrustning jämfört med förstärkare som drivs med konventionell teknik. Med den aktuella maskinvarukonfigurationen kan Mitsubishi Electrics AI-förstärkare stödja frekvenser på upp till 3,8 GHz, vilket lämpar sig för användning med 5G.
2)
Mitsubishi Electrics heldigitala sändarteknik använder programvarustyrning för att samtidigt stödja upp till tre godtyckliga driftfrekvenser och kommunikationsstandarder på en krets. Den ersätter den traditionella analoga sändaren med en förenklad lösning – en innovativ programmerbar digital omkodare som enkelt kan konfigureras med AI och programvarudefinierad radio.

Prestanda hos ny intelligent trådlös kommunikationsteknik som stöds med AI

  Förstärkning Effektivitet Band/standarder
Ny teknik 15 dB 55 % 3
Konventionell teknik 12 dB 35 % 1

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.