FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr. 3174

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric demonstrerar tekniken för 16-strålig rumsmultiplexering och uppnår en kapacitet på 25,5 Gbit/s i 5G-basstationen

PDF-version (PDF:330.4KB)

TOKYO, 14 februari 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har utvecklat en teknik för 16-strålig rumsmultiplexering som arbetar vid 28 GHz för femte generationens (5G) mobilbasstationer och att den har visat vad som tros vara världens första1 5G-system som uppnår 25,5 Gbit/s för en användarenhet vid 28 GHz med 500 MHz bandbredd. Mitsubishi Electric förväntar sig att dess nya mobilsystem bidrar till att förverkliga ett samhälle där mobila enheter överallt är anslutna via bredbandsöverföring. Detaljinformation om systemet kommer att tillkännages på konferensen IEICE Technical Committee on Radio Communication Systems den 28 februari. Utomhustest planeras för räkenskapsåret 2018.

1 Enligt forskning från Mitsubishi Electric från den 14 februari 2018

Viktiga egenskaper

Den 16-stråliga rumsmultiplexeringstekniken består av åtta analoga, frontend-bearbetande lågenergienheter som bildar 16 strålar och en digital bearbetningsalgoritm baserad på MIMO-teknik (Multiple Input Multiple Output) som minskar störningar mellan strålarna. Det nya systemet uppnår förstärkning av 4 096 antennelement medan det bara har beräkningskomplexiteten hos 16 antennelement. Det nya mobila telekommunikationssystemet som arbetar vid 28 GHz gav en spektraleffektivitet på 63,7 bit/s/Hz2 och en hämtningshastighet på 25,5 Gbit/s – båda tros vara världsrekord – med 500 MHz bandbredd för en användarenhet.

2 Tidsutnyttjandet för nedlänksöverföring antas vara 80 % under överföringsintervallet. Resten av intervallet används för upplänksöverföring.

RF-modulen till den tvåstråliga massiv-MIMO-antennen består av två aktiva fasstyrda antennenheter (APAA) som arbetar vid 28 GHz, var och en bestående av 256 tätt integrerade antennelement och RF-enheter. RF-modulens tjocklek på bara 7 cm, ungefär en tredjedel av en föregångare, möjliggör enkel installation för bred spridning av 5G-system.

Översikt

  Överföringsparametrar Maximal kapacitet Utvald rumsöverföringsteknik
5G Parallell överföring med 16 strömmar vid 500 MHz 25,5 Gbit/s 16-strålig rumsmultiplexeringsteknik för en användare3
Konventionell (4G) Parallell överföring med 4 strömmar vid 60 MHz 788 Mbit/s4 MIMO-teknik för en användare
  • 3 Enhet för en användare
  • 4 Senaste 4G-mobilkommunikationssystem i Japan i februari 2018.

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.