FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3172

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Ny teknik använder modellbaserad AI-inlärning för styrning av utrustning

Lär sig självständigt att styra utrustning

PDF-version (PDF:245.2KB)

TOKYO, den 14 februari 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget har utvecklat en teknik som använder modellbaserad artificiell intelligens (AI) för att styra utrustning självständigt. Med AI-tekniken från Maisart* konstrueras modeller av utrustningen via upprepade prövningsprocesser och lär sig sedan kontrollera regler som baseras på de här modellerna. I ett exempel med en cirkulär labyrint där målet är att flytta en kula till mitten av labyrinten genom att luta och vinkla labyrinten lärde sig tekniken hur kulan flyttas mot målet, utan att mänsklig programmering behövdes. Mitsubishi Electrics nya teknik – som fortfarande är under utveckling – förväntas att i framtiden väsentligt kunna minska kostnaden och den tid som behövs för att utveckla styrprogram.

* Mitsubishi Electrics AI skapar toppmodern teknik (Mitsubishi Electrics AI State-of-the-ART, Maisart)

Med modellbaserad AI lär sig tekniken att kontrollera regler automatiskt för att minska kostnaden och tiden för systemutveckling. En tillståndsmodell för ett visst systems dynamik lärs in genom upprepade prövningsprocesser varpå vilka tekniken baserar automatisk inlärning av regler för styrning som behövs för att uppnå de fördefinierade målen. Människor behöver därför inte utföra manuell programutveckling för att lära ut korrekta styrningsåtgärder. På så vis minskas tid och kostnad för utveckling av styrprogram.

Framöver kommer Mitsubishi Electric att fortsätta utveckla den här tekniken genom att lägga till ökade AI-möjligheter för att förbättra hastighet och exakthet i självständig inlärning. 3D-simuleringar av styrutrustningen kommer också att användas för att väsentligt minska den tid som krävs för att lära in styrmetoder.

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.