FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3170

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric utvecklar indikatorer som lyser upp vägen för fordon

Tryggt och säkert belysningssystem som ger interaktiva, animerade belysningar som är lätta att se

PDF-version (PDF:190.8KB)

TOKYO, den 8 februari 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag ett nytt indikatorsystem för fordon som projicerar animerade belysningar på vägen runt bilen, vilka kan ändras efter förbipasserande för att ge mycket intuitiva och synliga varningar om fordonets avsedda rörelser för ökad trafiksäkerhet.

Animerade belysningar som projiceras på vägytor är väl synliga även i dåligt väder.

Tre typer (1, 2 och 3) av animerade belysningar ändras när sensorerna känner av fotgängare i närheten

Belysningarna som projiceras på vägen varnar effektivt andra om fordonets rörelser och handlingar även i dåligt väder. Belysningarnas animationsmönster ändras när olika sensorer i fordonet känner av förändringar i området runt fordonet, till exempel en fotgängare som närmar sig. Systemet använder även inre belysning för att hålla föraren välinformerad om området runt fordonet.

Verktyg för utveckling och utvärdering av nytt indikatorsystem

Det nya systemet omfattar ett utvecklings- och utvärderingsverktyg som tillverkare kan använda för att kontrollera belysningsmönster innan systemet installeras i fordon.

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.