FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3169

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric utvecklar AI-teknik (artificiell intelligens) med smart kontroll som anpassar sig snabbt efter ändrade förhållanden

Gör det möjligt för industrirobotar att optimera rörelser i realtid, även när objekt flyttas

PDF-version (PDF:242.4KB)

TOKYO, den 8 februari 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har utvecklat en AI-teknik (artificiell intelligens) med smart kontroll under dess Maisart* AI-varumärke som gör det möjligt för enheter som industrirobotar att snabbt förstå och i realtid anpassa sig efter målobjekt med förändrade förhållanden. Tillämpningen av denna AI-teknik i enheter kommer att förenkla automationsuppgifter, även vid kraftigt förändrade förhållanden, t.ex. anpassning till en ändrad form av ett icke-stelt objekt.

* Mitsubishi Electrics AI skapar toppmodern teknik (Mitsubishi Electrics AI State-of-the-ART, Maisart)

Huvudfunktioner

1)
Använder AI-teknik och flera sensorer för att förstå ändringar hos objekt i realtid
Tekniken förstår statusen hos ett objekt via flera olika sensorer och känner sedan igen förändringar genom att tillämpa företagets Maisart-AI med smart inlärning. Med hjälp av upprepad uppskattning baserad på djupinlärning har tester visat att tekniken kan minska inlärningstiden och förstå förändringar i förhållanden på bara 3,5 ms

2)
Tekniken konstruerar på egen hand om styralgoritmer i realtid
Den automatiska genereringen av optimala styralgoritmer via djup förstärkningsinlärning gör att utvecklare slipper konstruera om komplexa styralgoritmer. Tillämpning av denna teknik i industrirobotar o.s.v. gör det möjligt för sådana enheter att anpassa sig efter objekt som i normalfallet är svåra att anpassa sig efter, t.ex. flexibla objekt som ändrar form eller objekt vars förhållanden kan förändras dramatiskt.

Utvecklingsmål

  Inlärning/styrmetod Mål
Ny Förstå förhållanden omedelbart med hjälp av flera typer av sensorer och styrning i realtid Anpassa sig efter objekt såsom flexibla objekt som ändrar form eller objekt vars förhållanden kan förändras dramatiskt
Traditionell Inlärning och styrning baserat på fördefinierade förhållanden Endast objekt vars förhållanden ändras på ett förutsägbart sätt

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.