FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3164

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electrics nya 6,5 kV strömhalvledarmodul helt i kiselkarbid uppnår världens högsta effekttäthet

Det leder till mindre, effektivare elutrustning för motorvagnar och elproduktionssystem

PDF-version (PDF:73.7KB)

TOKYO, 31 januari 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har utvecklat en 6,5 kV strömhalvledarmodul helt i kiselkarbid (SiC), som anses uppnå världens högsta effekttäthet (beräknat utifrån märkspänning och ström) bland strömhalvledarmoduler klassade från 1,7 kV till 6,5 kV. Den oöverträffade effekttätheten möjliggörs av modellens nyskapande konstruktion med diod och integrerad metalloxidhalvledare för fälteffekttransistor (MOSFET) på samma krets, i kombination med det nyutvecklade skalet. Mitsubishi Electric räknar med att modulen möjliggör mindre och energieffektivare elutrustning för elproduktionssystem och motorvagnar med högspänning. Företaget arbetar ständigt med att göra tekniken ännu bättre och mer pålitlig.

Prototyp av 6,5 kV strömhalvledarmodul helt i kiselkarbid

Funktioner

1)
Högst märkspänning av alla moduler helt i kiselkarbid möjliggör mindre och effektivare kraftelektronikutrustning
6,5 kV märkspänning är den högsta för strömhalvledarmoduler i silikon med bipolär transistor med isolerat styre (IGBT)
Teknik helt i kiselkarbid förbättrar effekttätheten och effektiviteten, vilket möjliggör högre frekvenser och mindre och energieffektivare kraftelektronikutrustning för högspänning
2)
Originell konstruktion med en krets och nytt skal med hög värmeavledning och värmetålighet
- Kretsen tar upp mindre plats eftersom MOSFET och dioden är integrerade på samma krets.
Isolerande substrat med överlägsna värmeegenskaper och tillförlitlig potentialutjämningsteknik ger hög värmeavledning och värmetålighet
9,3 kVA/cm3 effekttäthet är högst i världen för strömhalvledarmoduler klassade från 1,7 kV till 6,5 kV

Strömhalvledarmodul helt i kiselkarbid jämfört med vanlig IGBT-modul i silikon

  Effekttäthet Strömförlust Förmodad arbetsfrekvens
Modul helt i kiselkarbid 1,8* 1/3 4
Vanlig IGBT-modul i silikon 1** 1 1

Obs! Värdena är normaliserade till motsvarande värden för Mitsubishi Electrics vanliga IGBT-moduler i silikon
*Motsvarar 9,3 kVA/cm3
**Motsvarar 5,1 kVA/cm3

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.