FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3163

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric utvecklar plattform som får smarta apparater att samarbeta

Underlättar autonoma hemmatjänster som inte kräver molnteknik eller internetanslutning

PDF-version (PDF:148.7KB)

TOKYO, 29 januari 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har utvecklat en autonom plattform som möjliggör gemensam användning av sensorer och funktioner mellan nätverksanslutna smarta apparater. Dessa samarbetar därmed inom nya hemmatjänster, utan behov av molnteknik eller internetanslutning. Genom integrering av aggregerade funktioner – något som inte är möjligt med de enskilda apparaterna – förväntas plattformen förenkla användningen av ett stort urval av smarta hushållsapparater och tillhörande tjänster och därmed öka bekvämligheten i användarnas hem. Plattformen är tänkt att komma ut på marknaden under år 2020.

Smarta apparater som samarbetar i nya tjänster med mervärde för hemmiljöer

Mitsubishi Electrics nya plattform kommer att stödja den pågående trenden med hushållsapparater som erbjuder allt smartare funktioner för nätverkspräglade miljöer. Plattformen innehåller teknik som gör att apparaterna kan samarbeta sinsemellan utan anslutning till molnet eller internet, och stödjer nya tjänster som inte är möjliga med enbart de separata hushållsapparaterna. Resultatet blir bekvämare och mer praktiska boendemiljöer där de boende inte måste hantera eller justera sina smarta apparater dagligen.

Mitsubishi Electric har utvecklat ett lättviktigt programbibliotek som kräver så lite som tre megabyte minnesutrymme, vilket möjliggör drift av plattformen även på icke-avancerade styrenheter av den typ som finns i smart hemutrustning. Med denna plattform kan dessutom nya smarta hushållsapparater sömlöst läggas till i nätverket.

Mitsubishi Electric fortsätter nu att utveckla den moln- och internetfria plattformen som ska gynna samarbete mellan alltmer sofistikerad nätverksansluten utrustning. Detta ger intuitiva och helautomatiska tjänster som inte kräver daglig hantering och justering av användaren.

Patent

Det finns aktuella patentansökningar för tekniken som presenteras i detta nyhetsbrev – två i Japan och en utanför Japan.

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.