FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3161

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric använder egenutvecklad AI för kamerateknik med objektsigenkänning för kommande, spegellösa bilar

Förmågan att snabbt upptäcka avlägsna objekt gör körningen säkrare

PDF-version (PDF:293.2KB)

TOKYO, 17 januari 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att de har tagit fram vad som anses vara den ledande tekniken för bilkameror. Den upptäcker objekt på upp till 100 meters avstånd och kan ge föraren detaljerade varningar som gör det säkrare att köra framtidens spegellösa bilar. Tekniken bygger på Maisart, som är Mitsubishi Electrics egenutvecklade varumärke för artificiell intelligens (AI), och förväntas förhindra olyckor, särskilt när föraren byter fil. Bilar som använder kameror istället för back- och sidospeglar godkändes 2016 för användning i Europa och Japan. De första kommersiella, spegellösa bilarna förväntas komma ut på den japanska marknaden redan nästa år.

Viktiga egenskaper

1)
Upptäcker genast objekt på upp till 100 meters avstånd
- Mitsubishi Electrics teknik beräknar visuella intryck efter en modell som efterliknar mänskligt beteende och snabbt fokuserar på de viktiga delarna av synfältet.
- I jämförelse med konventionella, kamerabaserade system kan Mitsubishis teknik, som anses ha branschens högsta prestanda, upptäcka objekt på 100 meters avstånd istället för 30. Dessutom ökar andelen objekt som känns igen från 14 till 81 procent.
2)
Känner igen objekt i realtid med Mitsubishi Electrics egenutvecklade AI-teknik Maisart
- Modellen för beräkning av visuella intryck använder relativt enkla algoritmer som frigör systemets resurser gör så att även inbyggda system fungerar i realtid.
- Maisart från Mitsubishi Electrics är kostnadseffektiv AI-teknik som kan skilja på olika typer av objekt, till exempel fotgängare, bilar och motorcyklar.

Framtida utveckling

- Bättre köregenskaper i dåligt väder, på natten eller på slingrande vägar.
- Säkrare igenkänning tack vare tidsserieinformation.

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.