FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3160

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric inkluderas på CDP:s A-listor i två kategorier: Supplier Climate och Water

Tar emot fyra A-listutmärkelser två år i rad

PDF-version (PDF:44.4KB)

TOKYO, 11 januari 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelar idag att CDP, ett globalt informationssystem som hjälper företag och städer att hantera sin miljöpåverkan, har placerat Mitsubishi Electric på A-listan över hur klimat- och vattenhanteringen hanteras i leverantörskedjorna. Detta är andra året i rad som Mitsubishi Electric inkluderas på listan över ledande företag.

A-listeutmärkelsen baseras på frågeformulär som skickats ut till leverantörer i leveranskedjorna inom CDP:s medlemsföretag.

CDP meddelade tidigare, i oktober 2017, att Mitsubishi Electric inkluderats på CDP:s A-listor i kategorierna CDP Climate och CDP Water för andra året i rad vilket visar företagets ansträngningar för att minska klimatförändringar samt skydda vattenresurser.

Mitsubishi Electric är ledande inom utveckling och tillhandahållande av avancerad miljöteknik som gör det möjligt för olika globala företag att erbjuda ökad hållbarhet, säkerhet, pålitlighet och bekvämlighet på ett sätt som gynnar samhället i stort. Utifrån sin Miljövision 2021 bidrar företaget till att skapa återvinningsbaserade samhällen med låga koldioxidutsläpp för att bevara den biologiska mångfalden. Mitsubishi Electric bidrar också till ökad hållbarhet genom att ständigt minska miljöpåverkan från produktionsprocesser i hela den globala värdekedjan och genom att utveckla produkter och tjänster som minskar miljöpåverkan.

Om CDP

CDP som är en internationell icke-statlig organisation som genomför undersökningar, upplyser om resultat och utvärderar företags och städers miljöaktiviteter. För närvarande förlitar sig 803 institutionella investerare som förvaltar tillgångar värda 100 biljoner dollar på information från CDP gällande investeringar som påverkar klimatförändringar, vilket är det centrala temat hos CDP, och 639 institutionella investerare som förvaltar tillgångar värda 69 biljoner dollar använder information från CDP för att fatta investeringsbeslut om vattenresurser. CDP-programmet för leverantörskedjan gör att medlemsföretag kan utvärdera sina leverantörers miljöaktiviteter baserat på CDP:s informationssystem. Information om A-listföretagen i leverantörskedjan finns i rapporten CDP Supply Chain Report 2017/2018 som publiceras på CDP:s webbplats den 29 januari.

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.