FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3156

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric får beställning på prototyp av drivtransformatorer från SNCF (franskt statligt järnvägsbolag)

Första japanska företaget att certifieras av SNCF som leverantör av framdrivningssystem

PDF-version (PDF:135.8KB)

TOKYO, 5 december 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man blir det första japanska företaget* att förse SNCF (franskt statligt järnvägsbolag) med en prototyp på drivtransformatorer för Z2N-pendeltåg i Paris och dess förorter samt T4-spårvagnar i Paris förorter. Beställningarna möjliggjordes av Mitsubishi Electric, som blir det första japanska företaget att certifieras av SNCF som leverantör av framdrivningssystem, med omedelbar verkan. Drivtransformatorerna för Z2N och T4 kommer att levereras i februari respektive december nästa år.

* Enligt forskning från Mitsubishi Electric, från den 5 december 2017.

Z2N-pendeltåg

T4-spårvagn

Drivtransformator för Z2N

Prototypen av drivtransformatorn väger 400 kg mindre än Z2N:s befintliga produkt tack vare kablarnas aluminiumhölje, men dess omvandlingseffekt är densamma som eller bättre än den befintliga utrustningen. Gränssnittets utformning är identisk med den hos den befintliga utrustningen, så renoveringen kräver inte någon ändring av tågvagnen.

Drivtransformator för T4

Världens första* tillämpning av en drivtransformator med naturlig luftkylning på vagntaket, vilket leder till en ljuddämpning på ca 13 dB, då en elektrisk kylfläkt inte behövs, och ger besparingar för elektricitetsförlust på 50 procent jämfört med föregående utrustning. Det innebär avsevärda förbättringar vad gäller energieffektivitet. Dessutom eliminerar helt hermetiska bälgtätningar med konstant tryck behovet av att regelbundet byta isolatorolja, då den stannar i ett slutet system och inte försämras. Som ett resultat minskas de totala underhållskostnaderna.

Bakgrund

Förutom att utveckla nya höghastighetståg och pendeltåg renoverar SNCF dessutom aktivt sina befintliga tåg. Genom att behålla en vagns kaross och endast byta komponenter som behöver bytas minskas järnvägens miljöpåverkan och utnyttjas befintliga tillgångar effektivt. För dessa renoveringar bad SNCF Mitsubishi Electric att minska vikten för Z2N:s drivtransformator och att minska energiförbrukningen och ljudnivån samt förlänga livslängden på T4:s drivtransformator. Mitsubishi Electric fick beställningen efter att de certifierats som officiell leverantör enligt SNCF:s gynnsamma utvärdering av deras tekniska kapacitet och långa erfarenhet av att utveckla och producera högkvalitativa drivtransformatorer.

Framtida driftsättning

Transformatorerna kommer att installeras och därefter utvärderas under en ettårsperiod. Om allt går som det ska kommer SNCF att masstillverka båda drivtransformatorerna. Mitsubishi Electric strävar efter att få beställningar på masstillverkningen från följande offert på båda produkterna.

Dessutom kommer Mitsubishi Electric att överväga att tillhandahålla andra produkter till SNCF, ett av Europas största järnvägsbolag, som utgångspunkt för att utöka sin verksamhet, inklusive renoveringar, på denna marknad.

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.