FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3154

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric utökar sitt sortiment av integrerade energisparande växelriktare med 400 V AC-utgång för stationer

Detta kommer att bidra till energieffektivare drift, till och med på tågstationer med höga belastningskrav på kraftförsörjningskretsar för 400 V

PDF-version (PDF:233.7KB)

TOKYO, 27 november 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att de lanserar en ny integrerad energisparande växelriktare för stationer (Station Energy Saving Inverter, S-EIV®) med 400 V AC-utgång som konverterar överflödig regenerativ energi från tåginbromsningar till växelström för stationsfaciliteter. De nya S-EIV för 400 V AC förenklar installationer och ger energieffektivare drift, även på tågstationer med höga belastningskrav på kraftförsörjningskretsar för 400 V. Företaget tillkännagav även att nya S-EIV kommer att installeras på Tokyo Metro Co. Ltd:s tågstationer som ingår i Tokyos innerstad.

Den nya S-EIV har en 400 V AC-utgång med samma dimensioner som föregångaren 200 V AC. Dessutom fungerar dess nya multifunktionella upptransformator som en filterreaktor som ska minska övertoner i AC-utgången. Åtkomst från framsidan gör det enkelt att dra kablar och genomföra underhåll, vilket möjliggör olika installationsalternativ. Skydds- och övervakningsfunktioner har lagts till för att förbättra driftsäkerheten. En ny krets för upptäckt av jordfel identifierar snabbt oväntade strömflöden till jorden som uppstått på grund av nedsatt eller skadad isolering via enhetens hölje. På så sätt säkerställs säker anslutning till elnätet och hållbarhet för utomhusbruk. Höljet är dessutom dammtätt och beständigt mot stänk och rost. Vidare bidrar en förbättrad övervakning av huvudkretsenheter och nätspänning till att systemet är stabilt och enkelt att underhålla.

Systemkonfiguration av det nya integrerade S-EIV för 400 V

Specifikationer för det nya integrerade S-EIV för 400 V

Inspänning 1 500 V, 750 V eller 600 V DC
Utspänning 400 V AC, 3-fas, 50/60 Hz
Märkeffekt 200 kW i 30 sekunder var tredje minut
Kylsystem Självkylande
Installation Områden utomhus (vid slutet av plattformar eller vid tågspår) eller inomhus

Jämfört med 200 V AC-systemen används 400 V AC-systemen i huvudledningar på stationer med särskilt stor belastning i syfte att undertrycka spänningsfall och minska fördelningsförluster och därmed på ett effektivt sätt driva hissar eller rulltrappor. Tack vare att den nya modellen är kompatibel med 400 V AC-system kan upptransformatorerna i de befintliga S-EIV:s 200 V AC-system uteslutas. Nya S-EIV för 400 V AC kommer att göra det enklare för järnvägsföretag att anamma S-EIV för stationer med hög belastning. Mitsubishi Electrics nya modell, befintliga modeller för 200 V och batterimodeller ger ett stort utbud av lösningar.

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.