FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3145

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric bygger hissutbildningscenter på Inazawa Works i Japan

Nytt installations- och utbildningssystem förväntas förbättra säkerhet, trygghet och bekvämlighet

PDF-version (PDF:114.8KB)

TOKYO, 1 november 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man ska stärka utbildningssystemet för installationstekniker, bland annat genom att bygga ett hissutbildningscenter på Inazawa Works, företagets moderfabrik för tillverkning av hissar och rulltrappor. Mot bakgrund av den ökande globala efterfrågan på hissar har företaget planer på att använda anläggningen för att förbättra kvaliteten på hissinstallationerna och öka säkerhet, trygghet och bekvämlighet. Utbildningscentret planeras att börja sin verksamhet i oktober 2018. Målet är att öka antalet nya installationstekniker i Japan till 1 000 och installationsarbetsledare utanför Japan till 350 vid räkenskapsårets slut i mars 2020.

Återgivning av hissutbildningscentret

Information om det nya utbildningscentret

Plats 1 Hishi-machi, Inazawa, Aichi Prefecture, Japan
(Mitsubishi Electric Corp.'s Inazawa Works lokaler)
Byggnadens omkrets 411 m2 (golvyta: 2 182 m2) Driftstart Oktober 2018
Struktur Stålkonstruktion (6 våningar) Investering 990 miljoner yen
Huvudanläggningar • Elva schakt för praktisk installationsövning
• Åtta hissar för praktisk övning
• Simulatorer av faror

Bakgrund och syften

Mitsubishi Electric har erbjudit praktisk utbildning inom hissinstallationer på närstående bolags utbildningsanläggningar i Japan och utomlands. I och med att den globala marknaden för hissar och rulltrappor växer står företaget inför en brist på installationstekniker, så det behöver prompt utöka omfattningen och expertisen hos arbetskraften inom installation.

Den nya anläggningen blir en del av ett mycket praktiskt och effektivt nytt utbildningssystem. Den nya utbildningsplanen kommer att omfatta arbete på verklighetstrogna konstgjorda installationsplatser och för att öka medvetenheten om säkerhet införlivas tekniker som virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR) i utbildningen. Med detta förväntar sig företaget att förverkliga påskyndad utbildning som fokuserar på säkerhet för användare och tekniker samt installationskvalitet.

Funktioner

1)
Utökad utbildningsplan för att snabbt utveckla installationsfärdigheter och förbättra installationskvalitet
– Deltagarna använder utrustning i mycket realistiska konstgjorda miljöer och drar nytta av en effektivt systematiserad utbildningsplan
– System för certifiering av färdigheter bidrar till att säkerställa installationskvalitet
2)
Praktisk träning i simulatorer för att öka medvetenheten om potentiella risker och arbetssäkerhet
– Simulatorer med VR- och AR-teknik gör det möjligt för deltagarna att uppleva situationer med faror som kan tänkas uppstå på installationsplatser
– Tekniker lär sig bemästra säkerhetsprocedurer vid installation genom att använda riktig utrustning för omfattande övningar för speciella säkerhetsåtgärder, t.ex. transport av tung utrustning, svetsning och arbete på höga platser
3)
Mer gedigen utbildning för deltagare utanför Japan för att öka global installationskompetens
– Bättre utbildning för installationsarbetsledare och det nya systemet för certifiering av deltagare förbättrar installationsfärdigheterna och ökar medvetenhet om säkerhet på företag utanför Japan som säljer hissar och rulltrappor.

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.