FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3143

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric lanserar IEC 61508 SIL 2-kompatibel redundant programmerbar styrenhet i MELSEC iQ-R-serien

Realiserar redundant systemkonfiguration som uppfyller internationella säkerhetsstandarder

PDF-version (PDF:175.8KB)

TOKYO, 30 oktober 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man lanserar sin nyaste programmerbara styrenhet för generella ändamål i MELSEC iQ-R-serien, IEC 61508 SIL 2-kompatiblel redundant programmerbar styrenhet ihopparad med en SIL2 CPU med redundant funktion för hög prestanda och extra tillförlitlighet, den 31 oktober. För att minska den totala ägandekostnaden (TCO) integrerar systemet detektorer och styrenheter för övervakning och hantering och en programmerbar säkerhetsstyrenhet som uppfyller internationella säkerhetsstandarder.

SIL2-redundant programmerbar styrenhet i MELSEC iQ-R-serien

Produktegenskaper

1)
Uppfyller internationella säkerhetsstandarder
– Uppfyller kraven enligt IEC 61508 SIL 2, som krävs för infrastruktursystem, och har certifierats av TÜV Rheinland® för att möta globala behov
2)
Integrerad processtyrning och säkerhetsstyrning realiserar en minskad ägandekostnad
– GX Works3-konstruktionsprogramvara integrerar process- och säkerhetsstyrningsprogrammering
– Möjliggör exekvering av integrerade process- och säkerhetsstyrningsprogram med en enda CPU-modul (för att köra generiska styrprogram sekventiellt), vilket bidrar till att minska den totala ägandekostnaden
3)
Redundant konfiguration ger mycket driftsäkert system
– Redundant grundsystem (SIL2 CPU1, strömförsörjningsmodul, grundläggande basenhet, nätverksmodul) säkerställer kontinuerlig drift genom att växla till standbyläge om fel uppstår i styrsystemet

1 SIL2-process CPU-modul och SIL2-funktionsmodul ingår. Kan endast användas i redundant konfiguration

Produkt Modell Programkapacitet2 Lansering Målförsäljning 2017
SIL2-process CPU R08PSFCPU-SET 80K steg Oktober 31 300 enheter
R16PSFCPU-SET 160K steg
R32PSFCPU-SET 320K steg
R120PSFCPU-SET 1200K steg

2 40K-stegskapacitet för säkerhetsstyrning

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.