FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3139

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric har placerats på CDP:s A-listor i två kategorier: klimat och vatten

Miljöaktiviteterna har fått ett erkännande för andra året i rad

PDF-version (PDF:152.8KB)

TOKYO, 24 oktober, 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att CDP, ett globalt system som hjälper företag och städer att hantera sin miljöpåverkan, för andra året i rad har placerat Mitsubishi Electric på sina A-listor, med högsta betyg i kategorierna klimat och vatten.

Mitsubishi Electrics senaste initiativ för att motverka klimatförändringarna omfattar:
- Minskade koldioxidutsläpp från produkter genom att införliva energieffektiva effekthalvledare och genom att erbjuda lösningar för övergripande system som ger hög energibesparande prestanda, till exempel nollenergibyggnader och nollenergihus.
- Minskning av koldioxidutsläpp under tillverkningen genom att utnyttja IoT och annan nyskapande teknik.

Mitsubishi Electrics senaste initiativ för att bevara vattenresurser omfattar:
- Minskad användning av vatten och ökad vattenåteranvändning genom att genomföra vattenriskbedömningar för att prioritera de globala tillverkningsanläggningar som har störst behov av att vidta åtgärder mot vattenrisker.
- Kontinuerlig utveckling av teknik och system för vattenhantering och rening, inklusive en vattenreningsteknik som använder en bioreaktor med membranseparation bioreaktor som använder ozonerat vatten och en annan vattenreningsteknik baserad på en elektrisk urladdning från samverkan av gas och vätska.

I enlighet med sin plan Miljövision 2021 bidrar Mitsubishi Electric till låga koldioxidutsläpp, återvinningsbaserade samhällen och ökad respekt för den biologiska mångfalden. Mitsubishi Electrics siktar på att bli ett ”globalt ledande grönt företag” som skapar hållbarhet, säkerhet, pålitlighet och bekvämlighet genom att minska miljöpåverkan från sina produkter, tjänster och produktionsprocesser i hela den globala värdekedjan samt hela samhällets infrastruktur.

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.