FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3137

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric fälttestar xAUTO självkörande testfordon

Autonom körning ger hög säkerhet och bekvämlighet

PDF-version (PDF:161.0KB)

TOKYO, 17 oktober 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man utför motorvägsbaserade tester i fält av sitt xAUTO-fordon och tillhörande tekniker för autonom körning för självavkännande och nätverksbaserad körning sedan maj 2016. xAUTO kommer att visas upp under den 45:e motormässan i Tokyo 2017 på Tokyo Big Sight-utställningskomplexet i Tokyo, Japan från den 27:e oktober till den 5:e november.

xAuto självkörande fordon

Mitsubishi Electric har döpt sina tekniker för autonom körning, Diamond Safety, som har utvecklats inom konceptet "Att alltid tänka på människorna". Mitsubishi Electrics självavkännande teknik för körning kombinerar olika perifera sensortekniker, inklusive en framåtriktad övervakningsradar med millimetervågor med bred betraktningsvinkel, en framåtriktad övervakningskamera och en övervakningsradar med millimetervågor riktad bakåt och åt sidorna. Dess infrastrukturprojekt inom körningstekniken använder mycket noggrann 3D-kartering i kombination med en sändningstjänst för centimeternivåökning (CLA) som sänds från Quasi-Zenith satellitsystemet (QZSS). Tillsammans möjliggör Mitsubishi Electrics självavkännande och nätverksbaserade körtekniker autonom körning med höga nivåer av säkerhet och bekvämlighet.

Översikt av fälttesterna

1)
Autonoma körningstester på motorväg
Fälttester av xAUTO och dess autonoma körningstekniker utfördes på två japanska motorvägar – Sanyo Expressway (Kobe-motet till Ako-avfarten) och Douo-motorvägen (Shibetsu Kenbuchi-avfarten till Fukagawa-avfarten) i mer än 300 timmar*. Testerna bekräftade att Mitsubishi Electrics autonoma körningstekniker fungerar i praktiken under olika vägförhållanden, inklusive dålig sikt vid tät dimma och snö.
* Genom att använda simulerade signaler eftersom CLAS från Quasi-Zenith satellitsystemet ännu inte var tillgängliga.
2)
Utnyttjande av CLAS från Quasi-Zenith satellitsystemet
I världens första fälttest av CLA-baserad autonom körning på motorväg, som ägde rum den 19 september bekräftades att denna teknik har avancerat till den praktiska nivån. I tunnlar och på andra platser där CLAS-mottagningen är svår, åstadkoms autonom körning med HD-positionsbestämningsteknik för att fastställa fordonets exakta position i realtid kombinerad med olika sensorer som övervakade fordonets rörelse och en framåtriktad övervakningskamera.

Framtida utveckling

1)
Globalisering av avancerat förarhjälpsystem och tekniker för autonom körning
För att möjliggöra förbättrad positionsbestämning när CLAS inte är tillgänglig, planerar Mitsubishi Electric att bygga ett världsomspännande trådlöst nätverk för positionsbestämning med centimeterprecision som är kompatibelt med CLAS. Mitsubishi Electric samarbetar inom detta område med Sapcorda, ett tyskt joint venture-företag bildat av Mitsubishi Electric och andra företag. Mitsubishi Electric samarbetar också med Dynamic-Map Plattform Co., LTD. och Here Technologies för att utveckla mycket noggrann 3D-kartering för ett tänkt globalt system. Verifieringstester planeras i Europa och Nordamerika.
2)
Ytterligare förbättringar av självavkännande körteknik
Mitsubishi Electric kommer att fortsätta att utveckla sin ursprungliga självavkännande körteknik med millimeterradar och framåtriktade övervakningskameror, med fokus på att undvika kollisioner vid övergångsställen på allmänna vägar och säker, bekväm autonom körning på stora landsvägar och motorvägar. Ansträngningar kommer också att inriktas mot siktbaserad framåtriktad övervakningskamerateknik i samarbete med Mobileye.

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.