FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3134

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric använder vägyteprojektioner och karossdisplayer för att indikera fordonsrörelser tydligt

Säkert belysningssystem som ska visas upp på 45th Tokyo Motor Show

PDF-version (PDF:136.9KB)

TOKYO, 10 oktober 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag sitt nya säkra belysningssystem, som använder vägyteprojektioner och karossdisplayer för att informera fotgängare och andra förare om fordonets rörelser och förarens agerande. Valda funktioner kommer att demonstreras med konceptbilen Mitsubishi Electric EMIRAI4 på 45th Tokyo Motor Show 2017 som kommer att äga rum i Tokyo Big Sight Exhibition Complex i Tokyo, Japan från den 27 oktober till den 5 november.

Systemet projicerar stora, lättbegripliga ljussignaler som visas tydligt för fotgängare och andra fordon. Med hjälp av en kombination av vägyteprojektioner och karossdisplayer, varnar systemen effektivt andra när föraren vill backa eller öppna en dörr. Förarens naturliga agerande aktiverar snabbt systemet automatiskt, vilket ger förbipasserande och fordon tillräcklig tid att reagera.

Ljusbaserade indikatorer för intuitiv kommunikation med andra fordon och fotgängare är otroligt viktiga för fordonssäkerheten. Enligt forskning sker 60 procent av alla dödsolyckor med fotgängare på vägar under nattetid, så upplysta projektioner som syns tydligt för fotgängare i mörker kan förväntas bidra till att minska den typen av dödsolyckor. Även när det gäller framtida autonoma fordon kan det vara svårt för andra att tolka dess rörelser, så extra intuitiva displayer som använder ljussignaler kan bidra till att effektivt visa sådana fordonsrörelser.

Mitsubishi Electric planerar att fortsätta förfina sina säkra belysningstekniker som ska innebära förbättrad fordonssäkerhet och förebygga olyckor.

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.