FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3131

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric Field testar världens första autonoma fordonskörningssystem med CLAS från Quasi-Zenith-satellitsystemet

PDF-version (PDF:191.5KB)

TOKYO, 26 september 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att de började fälttesta världens första autonoma fordonskörningsteknik på motorvägar som använder en sändningstjänst för centimeternivåökning (CLAS) från Quasi-Zenith-satellitsystemet (QZSS) den 19 september. Fordonskörningstester utförs för att kontrollera möjligheten för fordonskörning bland infrastruktur. Detta kontrolleras genom att använda CLAS-signaler och 3D-kartor med hög precision tillsammans med Mitsubishi Electrics intelligenta fordonskörningsteknik, inklusive sensorteknik såsom radar och kameror för millimetervågor.

CLAS är en positionsökningstjänst för hög precision av positioner och distribueras kostnadsfritt i Japan från QZSS, som drivs under ledning av Cabinet Office. CLAS planeras att börja användas i april 2018 och är för närvarande i slutskedena för verifiering. Det förväntas användas i praktiska tillämpningar, såsom assistans för säker körning och automatiserad fordonskörning.

Satellitpositioner används för vardagslösningar som tar emot positionssignaler som överförs av globala navigeringssatellitsystem (GNSS*) i olika länder. Precisionen av den befintliga lösningen är begränsad till några meter på grund av fel som uppkommer av satelliters omloppsbanor, klockor och förmagnetisering, samt lokala miljöfaktorer såsom jonosfäriska och troposfäriska förseningar. CLAS förbättrar precisionen genom att använda data för positionsökning från ett nätverk av referensstationer i kontinuerlig drift (CORS**) som förvaltas av Japans myndighet för geospatial information. Data sänds via QZSS till mottagare för hög precision av positioner som är installerade i bilar som kan upptäcka platser med en noggrannhet på centimeternivå.

* Navigationssatellitkonstellationer såsom GPS
** Har fastställda koordinater och följer GNSS-satellitparametrar.

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.