TOKYO, 20 juli, 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelar idag att företaget har inkluderats i FTSE4Good Index Series, världens främsta måttstock för ansvarstagande investeringar (SRI). Listan tas fram av FTSE Russell som är en del av London Stock Exchange Group.

FTSE4Good Index Series listar företag som visar ett stort engagemang inom miljöfrågor samt ekonomiska och sociala frågor (ESG). På den globala aktiemarknaden visar index som detta ifall fonder och andra investeringsobjekt tar socialt ansvar och handlar etiskt.

Mitsubishi Electric är fast beslutna att uppnå de utvecklings- och hållbarhetsmål som FN satte upp 2015. Som ett ”globalt ledande grönt företag” skapar Mitsubishi Electric Group både uppfinningar och tillväxt och bidrar till att skapa ett hållbart samhälle med en säker, trygg och bekväm livsstil, vilket företaget uttrycker i sitt motto Changes for the Better (Positiv förändring).

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.