FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3114

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric utvecklar unik teknik för elektromagnetisk fält- och storkopplingsanalys av turbingeneratorerna

Kommer att förbättra energieffektiviteten och tillförlitligheten hos generatorer

PDF-version (PDF:266.6KB)

TOKYO, 24 maj, 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag utvecklingen av vad vi anser vara världens första teknik för att fastställa driftstatus hos kraftgeneratorer som använder elektromagnetisk fältanalys av upp till aldrig tidigare skådade 30 miljoner nät och numerisk kopplingsanalys. Den nya tekniken kommer att bidra till att förbättra generatorprestanda genom att minska förlust, höja kylningseffektiviteten och minskar vibrationer, osv., för förbättrad tillförlitlighet, vilket i slutändan ger en mer stabil strömtillförsel. Mitsubishi Electric kommer att använda den nya tekniken för dess nuvarande turbingeneratorer i VP-X-serien och framtida modeller. Företaget har också som målsättning att runt år 2020 kombinera ovanstående tekniker i ett heltäckande system som ger fullständig analys av generatorer.

Tekniken analyserar samspelet mellan elektromagnetiska fält och termiska vätskeflödesfält, liksom de strukturella konfigurationerna av kraftgeneratorer, vilket möjliggör detaljerad fördelning av temperatur och vibration som ska beräknas baserat på detaljerade förlustfördelning och elektromagnetisk kraft.

Mitsubishi Electric utvecklade sin teknik för storskalig analys av elektromagnetiska fält genom att använda en ny modelleringsmetod för nedbrytning av domän. Elektromagnetisk förlustfördelning i en statorspoles cirka 100 koppartrådar utvärderas med hög noggrannhet. Jämfört med konventionella småskaliga analyser i flera delar utvärderar den nya tekniken noggrant elektromagnetisk förlustfördelning genom att analysera strukturer på statorns ändregion, vilket i hög grad påverkar generationseffektivitet på det stora hela.

Vidare möjliggör tekniken detaljerad beräkning och kartläggning av temperaturfördelningen och deformation med kopplad analys av generatorns elektromagnetiska fält och termiska vätskeflödesfält och struktur.

Dessutom använde Mitsubishi Electric de data som genererades med den nya tekniken för analys av det ursprungliga förhållandet hos den termiska vätskan, vilket gör det möjligt att beräkna den detaljerade temperaturfördelningen inuti en generator. Dessutom kan strukturell analys som baseras på data om elektromagnetisk kraft, samt analys av vibrationer genom generatorn, användas för att fastställa vilka typer av givare som inte kan installeras på grund av miljöer med mycket buller, vibrationer och/eller hög spänning.

Jämförelse mellan nya och befintliga tekniker

  Analys Detaljer
Ny – Elektromagnetiskt fält: 30 miljoner nät
– Detaljerade kopplingsanalyser av elektromagnetiska fält, termiska flödesfält och struktur
– Elektromagnetiskt fält: utvärdering av struktur med låg förlust som en helhet
– Termiska flödesfält: termisk vätskeanalys över stort område för utvärdering av temperatur
– Struktur: total design av vibrationer och styrka
Befintlig – Elektromagnetiskt fält: 7 miljoner nät
– Individuella analyser av elektromagnetiska fält, termiska flödesfält och struktur
– Elektromagnetiska fält: utvärdering av struktur med låg förlust i flera delar
– Termiska flödesfält: delvis termisk vätskeanalys för utvärdering av temperatur
– Struktur: individuell design av vibrationer och styrka

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.