FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3113

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric använder belysning för att bygga vägvisningssystem

Belysta projektioner förväntas effektivisera fotgängarflöden i byggnader

PDF-version (PDF:174.5KB)

TOKYO, 24 maj, 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) presenterade idag ett innovativt vägledningssystem för byggnader. I systemet används belysta projektioner som förser byggnadens besökare med vägbeskrivningar och utförlig information om hisstatus. Systemets extra vägledning till hissar, toaletter och andra inrättningar, exempelvis särskild rullstolsanpassad vägvisning, förväntas bidra till att hjälpa människor att röra sig smidigare och effektivare i byggnader.

Vägvisning som projiceras på golvet

Vägvisning som projiceras hissdörr

Systemet ger mycket praktisk vägvisning i form av stor och lättförståelig belysning som projiceras på golv och väggar. Information som hur man tar sig till hissen och dess placering hjälper besökarna att enkelt förflytta sig runt i byggnaden.

För varje hiss anges det aktuella våningsplanet och trängselnivåerna på ytterdörrarna. En indikator om rullstolsburna uppmärksammar personer som väntar utanför hissen på att de behöver börja göra plats så att personen smidigt kan ta sig ur hissen.

Systemet förväntas underlätta ett smidigt fotgängarflöde i stora byggnader, i synnerhet i byggnader med flera användningar vars disposition av kontor, butiker och bostäder kan vara förvirrande. Systemet förväntas även kunna användas för internationella evenemangslokaler, där särskilda behov finns vad gäller universell design som passar utlänningar, äldre och rullstolsburna.

Vi samordnar standardisering av belysningssystem med National Institute of Advanced Industrial Science and Technology.

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.