FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3110

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric utvecklar lösning för att visualisera radiovågor för att stödja IoT-system

Möjliggör optimal placering av trådlös utrustning som kan utformas snabbt och billigt

PDF-version (PDF:254.5KB)

TOKYO, 24 maj, 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) har utvecklat en lösning för radiovågsvisualisering för att med hög hastighet och precision fastställa intensiteten hos radiovågor vid utformning av optimal placering av trådlös kommunikationsutrustning. Lösningen simulerar snabbt elektromagnetiska fält och visualiserar resultaten, vilket eliminerar det tidskrävande och dyra behovet av tekniker för att beräkna och utforma placering av trådlös utrustning. Lösningen förväntas i hög grad underlätta introduktionen av IoT-system i olika städer och i tunnlar, kontor och andra lokala miljöer.

Huvudegenskaper

1)
Förutspår radiovågsdämpning och visualiserar radiovågor med snabbhet och precision
Mitsubishi Electrics lösning fastställer eventuell radiovågsintensitet utan faktiska mätningar genom att konstruera en 3D-modell av målområdet med hjälp av flygfoton och andra källor för att bestämma höjd på strukturer som påverkar radiovågsintensitet.

Mitsubishi Electric utvecklade en teknik som dramatiskt minskar beräkningstiden till så lite som 1/100 av befintliga metoder för att kunna visualisera radiovågor snabbt och exakt. Tekniken omfattar strålföljningsteknik för att mäta radiovågsintensitet och en statistisk modell med radiovågsdämpningsegenskaper som hämtats från en databas med faktiska radiovågsmätningar.

Målområdet delas sedan in i 1) fria zoner där radiovågor hamnar direkt från överföringsantenner, 2) zoner där vågorna hamnar efter att ha reflekterats eller brutits (böjts kring en struktur) en gång och 3) övriga zoner där reflektion eller diffraktion förekommer flera gånger. En lämplig statistisk modell tillämpas sedan för varje zon.

De statistiska modellerna konstrueras genom att mäta radiovågsintensiteter i ett antal områden i varje zon, såsom kontor och kommersiella anläggningar. I en jämförelse med befintliga statistiska modeller som ofta används över hela världen har Mitsubishi Electric fastställt att den nya statistiken modell uppnår högsta precision.
2)
Minskar tiden och kostnaden för optimal placering av trådlös utrustning för IoT-system

(1) Placering av basstationer i tunnlar
Placerar man bara basstationer med jämna mellanrum inne i en tunnel kan det leda till ett onödigt antal basstationer, och det eliminerar nödvändigtvis inte dålig mottagning längs kurvornas insida (blå zon på bilden nedan). Mitsubishi Electrics lösning tar hand om dessa problem, och minskar till exempel antalet basstationer från fyra till tre på bilden nedan.
(2) Placering av trådlösa nätverksåtkomstpunkter
Bilderna nedan är ett exempel på placeringsutformningen för trådlösa nätverksåtkomstpunkter i ett kontor. Den initiala placeringen använder många åtkomstpunkter och har döda zoner, medan Mitsubishi Electrics lösning för visualisering av radiovågor minskar åtkomstpunkterna från 6 till 4 och eliminerar döda zoner.

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.