FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3109

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric konsoliderar AI-tekniken under varumärket ”Maisart”

Gör enheter smartare och livet säkrare, intuitivare och mer praktiskt

PDF-version (PDF:268.9KB)

TOKYO, 24 maj, 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag sitt nya varumärke ”Maisart” som omfattar företagets egenutvecklade artificiella intelligens-teknik (AI), inklusive dess kompakta AI, en automatiserat designad djupinlärningsalgoritm och extra effektiv smartinlärnings-AI. Maisart är en förkortning av ”Mitsubishi Electrics AI skapar State-of-the-ART- teknik”. Under företagets axiom ”Ursprunglig AI-teknik gör allt smart” utnyttjar Mitsubishi Electric den ursprungliga AI-tekniken och nydanande datoranvändning för att göra produkter smartare och livet säkrare, intuitivare och mer praktiskt.

Mitsubishi Electrics nya AI-teknikmärke

Mitsubishi Electrics nya varumärke förväntas öka medvetenheten om företagets AI-aktiviteter, påskynda ökningen av verksamheter som använder AI-baserad utrustning och främja en bredare tillämpning av AI i olika verksamhetsområden, bland annat behandling av information på hög nivå. Den globala AI-marknaden beräknas uppgå till 3,6 biljoner yen (ca US$ 35 miljarder) under 2015 och den årliga tillväxten förväntas bli i genomsnitt 30 procent enligt Ernst & Young Institute Co., Ltd. Mitsubishi Electrics ursprungliga AI-teknik lägger tyngdpunkten på kompakta djupinlärningsalgoritmer och instrumentell kunskap för effektiv förstärkningsinlärning och effektiv tidsserie-analys av stora datamängder.

Varumärke

Väntar på godkännande av varumärket Maisart

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.