FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3108

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric Corporation lanserar ny teknik vid sitt årliga öppet hus för forskning och utveckling

PDF-version (PDF:383.0KB)

TOKYO, 24 maj, 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) presenterade ny teknik, som beskrivs nedan, på sitt årliga öppet hus för forskning och utveckling idag på Tokyo International Forum i Tokyo, Japan.

Nr3109
Mitsubishi Electric konsoliderar AI-tekniken under varumärket "Maisart"
– gör enheter smartare och livet säkrare, intuitivare och mer praktiskt

Företaget presenterade idag sitt nya varumärke ”Maisart” som omfattar företagets egenutvecklade artificiella intelligens-teknik (AI), inklusive dess kompakta AI, en automatiserad designad djupinlärningsalgoritm och extra effektiv smartinlärnings-AI.

http://se.mitsubishielectric.com/sv/news-events/releases/global/2017/0524-b/index.page

Nr 3110
Mitsubishi Electric utvecklar lösning för att visualisera radiovågor för att stödja IoT System
Möjliggör optimal placering av trådlös utrustning som kan utformas snabbt och billigt

Företaget har utvecklat en lösning för radiovågsvisualisering för att med hög hastighet och precision fastställa intensiteten hos radiovågor vid utformning av optimal placering av trådlös kommunikationsutrustning.

http://se.mitsubishielectric.com/sv/news-events/releases/global/2017/0524-c/index.page

No.3111
Mitsubishi Electric utvecklar en smart lärandealgoritm för extra effektiv AI
Markant minskat antal försök som krävs för en exakt maskinlärd AI-kontroll

Företaget meddelade idag att de har utvecklat en egen djupförstärkningsalgoritm för maskinkontroll av artificiell intelligens (AI). Algoritmen kräver en femtiondedel så många försök jämfört med konventionella AI-kontrollmetoder.

http://se.mitsubishielectric.com/sv/news-events/releases/global/2017/0524-d/index.page

Nr3112
Mitsubishi Electric separerar samtidigt tal från flera oidentifierade personer som spelas in med en mikrofon
Talseparationstekniken uppnås med den patenterade AI-metoden ”Deep Clustering”

Företaget tillkännagav idag att man har skapat världens första teknologi som separerar, och sedan rekonstruerar med hög kvalitet, samtidigt tal från flera oidentifierade personer som spelas in med en enda mikrofon i realtid.

http://se.mitsubishielectric.com/sv/news-events/releases/global/2017/0524-e/index.page

Nr 3113
Mitsubishi Electric använder belysning för att bygga vägvisningssystem
Belysta projektioner förväntas effektivisera fotgängarflöden i byggnader

Företaget presenterade idag ett innovativt vägledningssystem för byggnader. I systemet används belysta projektioner som förser byggnadens besökare med vägbeskrivningar och utförlig information om hisstatus.

http://se.mitsubishielectric.com/sv/news-events/releases/global/2017/0524-f/index.page

Nr3114
Mitsubishi Electric utvecklar unik teknik för elektromagnetisk fält- och storkopplingsanalys av turbingeneratorerna
Kommer att förbättra energieffektiviteten och tillförlitligheten hos generatorer

Företaget tillkännagav idag utvecklingen av vad vi anser vara världens första teknik för att fastställa driftstatus hos kraftgeneratorer som använder elektromagnetisk fältanalys av upp till aldrig tidigare skådade 30 miljoner nät och numerisk kopplingsanalys.

http://se.mitsubishielectric.com/sv/news-events/releases/global/2017/0524-g/index.page

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.