FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3099

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric utvecklar 28 GHz massivelementantenn och RF-modul för 5G-basstationer

Kompakt modul uppnår stor bandbredd och vidvinklad strålformning

PDF-version (PDF:360.0KB)

TOKYO, 18 april 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) har utvecklat en kompakt massivelementantenn och RF-modul som åstadkommer stor bandbredd på 800 MHz och vidvinklad strålformning för 28 GHz-kommunikationer i femte generationens (5G) radiobasstationer. Mitsubishi Electric kommer nu att bekräfta modulens prestanda för snabb kommunikation med stor kapacitet och siktar på tidig kommersialisering. Utvecklingsstatus kommer att presenteras vid konferensen Brooklyn 5G Summit* som hålls i New York City från 19 till 21 april.
* Forum för diskussioner om trådlösa 5G-tekniker organiserat av NOKIA och NYU WIRELESS, ett forskningscenter vid NYU Tandon School of Engineering

28 GHz massivelementantenn och RF-modul för 5G-basstationer (120x240x28 mm)

Viktiga egenskaper

1)
Stor bandbredd uppnår snabb kommunikation med stor kapacitet
– Bredbandiga högfrekvenskretsar möjliggör kommunikation med en stor bandbredd på 800 MHz.
2)
Vidvinklad strålformning utökar områdestäckningen
– Teknik för strålstyrning kombineras med en proprietär massiv 256-elements antenn och RF-enhet.
– Vidvinklad strålformning vid ±45 grader horisontellt bidrar till en utökad områdestäckning.
3)
Kompakt antenn och RF-modul för enkel installation
– Mycket effektiv integrering av RF-enhet ger kompakt storlek

Bakgrund till utvecklingen

För att ge plats åt den snabba ökningen av mobiltrafiken och förverkliga avancerade tjänster och tillämpningar utvecklas 5G-tekniker över hela världen med förväntad kommersialisering så tidigt som 2020. 5G kommer att leverera överföring med ultrahög hastighet på 20 Gb/s, vilket är betydligt snabbare än den hastighet på 3 Gb/s som specificerats för 4G. Två viktiga tekniker är Massive Multiple-Input Multiple-Output (MIMO), som använder höga frekvensband för att säkerställa stor bandbredd, och MIMO som spatialt multiplexerar många signaler samtidigt på samma frekvens medan den kompenserar för stora spridningsförluster vid högre frekvenser genom användning av multielementantenner. Mitsubishi Electrics nya antenn och RF-modul för 5G-basstationer kommer att användas för Massive MIMO. Detta arbete innefattar en del av resultaten av "Forsknings- och utvecklingsprojektet för förverkligandet av femte generationens mobila kommunikationssystem" på uppdrag av Japans inrikes- och kommunikationsdepartement.

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.