FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3096

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric bygger ny anläggning för satellitproduktion

Utökad kapacitet förväntas bidra till att öka omsättningen för rymdsystem till 150 miljarder yen år 2021

PDF-version (PDF:205.2KB)

TOKYO, 7 april 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man kommer att investera cirka 11 miljarder yen i bygget av ny anläggning för tillverkning av satelliter vid företagets fabrik Kamakura Works i Kamakura, Japan. Tillsammans med befintliga anläggningar kommer Mitsubishi Electric att öka sin produktionskapacitet från dagens 10 till 18 parallellt tillverkade satelliter vilket gör det möjligt för företaget att möta en ökande efterfrågan på statliga satelliter i Japan och kommersiella kommunikationssatelliter i hela världen. Mitsubishi Electric beräknar att man 2021 har nått en rymdrelaterad omsättning på 150 miljarder yen.

Bild av den nya anläggningen på Kamakura Works

Den nya anläggningen kommer att ge ökad produktionseffektivitet, förkortad produktionstid, minskade kostnader och förbättrad produktkvalitet vilket kommer att förstärka vår konkurrenskraft. Anläggningen kommer att ha informationsteknik baserad på Mitsubishi Electrics e-F@ctory-lösningar vilka genom integrerad automatisering kan hitta gömda fördelar inom de befintliga resurserna vilket förbättrar effektiviteten, minskar kostnaderna och ökar produktiviteten.

Mitsubishi Electrics långa erfarenhet av satelliter inkluderar vädersatelliterna Himawari 7, 8 och 9, Super-C2-satelliten, Japans första kommersiella kommunikationssatellit, QZS-satelliten för positionering med hög noggrannhet och TURKSAT-4A- och -4B-satelliterna för Turksat AS, Turkiet.

Den japanska marknaden för statliga satelliter förväntas växa i och med den japanska statens grundläggande rymdpolicy vilken har som mål att utveckla satelliter som underlättar det dagliga livet. Den omfattar observationer, kommunikation och positionering, samt att främja den kommersiella användningen av rymden vilket i sin tur förbättrar Japans industriella och vetenskapliga infrastruktur. Inom området för kommersiella kommunikationssatelliter som utgör en stabil global marknad avser Mitsubishi Electric att förbättra sin marknadsposition med hjälp av den teknik som tas fram för statliga satelliter, såsom nästa generations tekniska testsatelliter.

Mitsubishi Electrics engagemang inom rymdsystem

Mitsubishi Electric är en ledande tillverkare inom rymdforskning och utveckling och man har varit delaktig i produktionen av mer än 500 inhemska och internationella satelliter som antingen huvudleverantör eller central underleverantör. År 2000 blev företaget den första japanska tillverkaren som på en och samma anläggning utvecklade, designade, monterade och testade satelliter. Företagets fabrik Kamakura Works inrymmer en av Japans största termiska vakuumtestkammare samt en akustisk testkammare och ett testområde för antenner. Hittills har man producerat 18 satelliter liksom elektroniska moduler för japanska H-II Transfer Vehicle (HTV) för obemannade materialleveranser i yttre rymden.

Mitsubishi Electric tog ett avgörande steg in på den globala satellitmarknaden när man i mars 2011 av turkiska Turksat A.S valdes som leverantör till satelliterna TURKSAT-4A och -4B. De två satelliterna är baserade på Mitsubishi Electrics satellitplattform DS2000, vilken underlättar möjligheten att leverera mycket tillförlitliga satelliter till rimliga kostnader. I maj 2011 placerade Mitsubishi Electric sin kommunikationssatellit ST-2 i geostationär omloppsbana i ett konsortium tillsammans med Singapore Telecommunications Limited och Taiwan-baserade Chunghwa Telecom Company Limited. År 2014 fick företaget i uppdrag att leverera kommunikationssatelliten Es'hail 2 till operatören Qatar Satellite Company (Es'hailSat).

Ny produktionsanläggning för satellitkomponenter

  Plats   Kamakura, Kanagawa Prefecture, Japan
Byggnadsarea 6 600 m2
Struktur Armerad betong i fyra våningar
Golvyta 13 000 m2
Huvudprodukter 1.Satellitsystem: observation/kommunikation/positionering etc.
2.Inbyggda satellitkomponenter
Produktionskapacitet 18 satelliter parallellt (tillsammans med befintliga installationer)
Installerad utrustning Stor termisk vakuumkammare, stort vibrationsbord, testområde för antenner, etc.
Slutförande Juli 2019
Verksamhet Oktober 2019
Investering Cirka 11 miljarder yen
Gröna åtgärder Soldrivet system, luftkonditioneringssystem med värmepump, LED-lampor och energistyrningssystem

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.