FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3093

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric SOCIO-ROOTS Fund firar sitt 25-årsjubileum

Matchande fond har skänkt 1,2 miljarder yen i ett kvarts århundrade

PDF-version (PDF:122.3KB)

TOKYO, 27 mars 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag att Mitsubishi Electric SOCIO-ROOTS Fund, en välgörenhetsorganisation inom företaget som matchar anställdas donationer, firar sitt 25-årsjubileum i april. Sedan fonden grundades har den donerat 1,2 miljarder yen, eller ungefär USD 12 miljoner, i ackumulerade donationer till ungefär 1 900 sociala organisationer i Japan. För att fira sitt 25-årsjubileum kommer fonden att genomföra minnesinsamlingsaktiviteter som omfattar alla Mitsubishi Electrics anläggningar under räkenskapsåret som börjar i nu i april.

Mitsubishi Electric SOCIO-ROOTS Fund grundades i april 1992 för att stödja de anställdas donationer till välgörande ändamål i samhället. Programmet är öppet för alla företagets anställda i Japan och uppmuntrar anställda över hela landet att bidra till aktiviteter som är rotade i det lokala samhället.

På de anställdas begäran har donationerna stöttat offer för flera naturkatastrofer i Japan, inklusive jordbävningen i Chuetsu 2004, den stora jordbävningen i östra Japan 2011 och jordskredskatastrofen i Hiroshima 2014. Nu senast skänktes mer än 62,8 miljoner yen för att hjälpa offren för jordbävningarna i Kumamoto 2016. Bland stödinsatserna för återuppbyggnadsinsatser efter den stora jordbävningen i östra Japan 2011 ingick löpande donationer till organisationer som ger mentalvårdstjänster åt barn som förlorat nära och kära samt säkra lekplatser som ersätter parker och skolgårdar som gjorts om till temporära bostäder och andra användningsområden. Ackumulerade donationer till organisationer av den typen uppgår till 133 miljoner yen, eller ungefär USD 1,3 miljoner, under det aktuella räkenskapsåret som slutar i mars.

SOCIO-ROOTS Fund har blivit Mitsubishi Electric kännetecknande initiativ inom det sociala området. Framöver strävar fonden efter att stödja välgörande ändamål som är i linje med kommande trender i det globala samhället, såsom de hållbara utvecklingsmål som antagits av FN:s generalförsamling i september 2015.

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.