• Hem
  • Nyheter
  • Pressmeddelande
  • Globala nyheter
  • 2017
  • Mitsubishi Electric utvecklar teknik för automatiserad kartläggning och hämtning av övergångar i kartläggningslandskap för mycket exakta 3D-kartor som är viktiga för autonom körning

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3091

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric utvecklar teknik för automatiserad kartläggning och hämtning av övergångar i kartläggningslandskap för mycket exakta 3D-kartor som är viktiga för autonom körning

Kombinationen av artificiell intelligens och proprietära Mobile Mapping System kan bidra till att påskynda autonom körning

PDF-version (PDF:235.0KB)

TOKYO, 16 mars, 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har utvecklat teknik för automatiserad kartläggning och hämtning av övergångar i kartläggningslandskap baserat på artificiell intelligens (AI) och företagets egna Mobile Mapping System (MMS) för mycket exakta tredimensionella kartor som ger statisk information om vägar och omgivande föremål, med avsikten att lägga grunden för dynamiska kartor som är oumbärliga för autonom körning. Som en föregångare i branschen strävar Mitsubishi Electric mot att bidra till ett snabbt genomförande av kartor som ständigt erbjuder uppdaterad dynamisk information, såsom trafiksignaler och information om omgivande fordon, osv., för säker och mycket exakt autonom körning.

Båda teknikerna kommer att visas upp för första gången på CeBIT 2017 i Hannover, Tyskland vid Mitsubishi Electrics monter i Hall 4, monter A38 (24) från 20 till 24 mars, 2017.

Automatisk kartläggningsteknik

Den automatiska kartläggningstekniken använder artificiell intelligens för att skapa exakta och noggranna tredimensionella kartor. Endast nödvändig information, såsom vägmarkeringar och trafikskyltar, hämtas från laserpunktmoln och kameradata som uppmätts och som samlats in av MMS. Mitsubishi Electrics MMS ger positionsinformation i 3D för vägar och vägkantsstrukturer med en absolut precision inom 10 cm eller mindre, som samlas in via ett system bestående av laserskannrar, kameror och GPS-antenner, när du kör. Artificiell intelligens förbättrar precisionen för hämtning och identifiering de enda uppgifter som behövs, vilket gör att det går cirka 10 gånger snabbare att skapa kartor jämfört med branschstandarden för manuellt kartskapande. Systemet kostar även mindre än konventionella metoder.

Teknik för hämtning av övergångar i kartläggningslandskap

Mitsubishi Electric använder sin skillnadshämtningsteknik för tidigare skapande av själva dynamiska kartan och mer effektiv uppdatering och underhåll i en snabbare takt. Genom att automatiskt hämta karakteristikpunkter från tidigare data och de senaste laserpunktmolnsdata som uppmätts med MMS, kan skillnadshämtningstekniken separera skillnader och förändringar där karakteristikpunkter inte stämmer överens. Tack vare denna teknik kan upprätthållandet av dynamiska kartor och uppdatering av exakta 3D-kartor åstadkommas mycket snabbare genom automatisk hämtning av endast de punkter som har förändrats jämfört med att uppdatera hela kartan varje gång.

Framöver planerar Mitsubishi Electric att sälja mjukvara som utnyttjar den här automatiska kartläggningen och skillnadshämtningstekniker till kartläggningsförlag inklusive Dynamic Map Planning Corporation kommande oktober. Mjukvaran kommer att användas för att skapa mycket exakta 3D-kartor av motorvägar i Japan.

Bakgrund

Automatiserad körning i Japan förväntas utvecklas från avancerade förarassistanssystem (ADAS) och automatisk körning på nivå 3 (villkorlig autonom drift) mellan 2019 och 2020, vilket skapar ytterligare efterfrågan på relaterade system. Automatiska körsystem kommer att kräva kombinationer av sensorer i fordonen samt dynamiska kartor, och en av de största utmaningarna med detta är att kartinformationen hålls ständigt aktuell. Mitsubishi Electrics nya tekniker för automatiserad kartläggning och hämtning av övergångar i kartläggningslandskap skapar och förnyar exakta 3D-kartor snabbare och effektivare, och förväntas därför fungera som kärnteknologier för dynamiskt kartskapande. Framöver kommer företaget fortsätta att bidra mot tidigt skapande, underhåll och uppdatering av dynamiska kartor som är oumbärliga för autonom körning.

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.