FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3089

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric slutför konstruktionen av fabriken för supraledande magneter

Ökad kapacitet förväntas öka försäljningen av supraledande magneter

PDF-version (PDF:171.0KB)

TOKYO, 13 mars 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade att man har slutfört konstruktionen av en tillverkningsfabrik för supraledande magneter vid Transmission and Distribution Systems Center i Ako, Hyogo prefektur, Japan. Fabriken i Ako kommer att öka bolagets förmåga att producera supraledande magneter som används i maskiner för magnetisk resonanstomografi (MRT), halvledartillverkningsutrustning och andra sofistikerade apparater. Verksamheten kommer att börja sekventiellt under månaden. Mitsubishi Electric prognostiserar försäljning av supraledande magneter till ett värde av nio miljarder yen till räkenskapsår 2021, vilket är 70 procent mer jämfört med räkenskapsår 2017, och detta stöds av en ökning av den totala produktionskapaciteten med upp till 60 procent.

Bild av den nya fabriken för supraledande magneter

Supraledande magnet för MRI-maskin

Eftersom efterfrågan på avancerade medicinska tjänster fortsätter att växa räknar Mitsubishi Electric med att den globala marknaden för MRI kommer att växa med 6 procent årligen inom överskådlig framtid. Företaget strävar efter att dra nytta av denna trend genom att utöka sin produktion av supraledande magneter för att kunna reagera snabbt och fullt ut på växande inhemsk och internationell efterfrågan.

Fabriken i Ako, som till en början kommer att tillföra en kapacitetsökning på 25 procent till företagets befintliga fabriker, kommer att införa avancerad produktionsutrustning inklusive en nydesignad spollindningsmaskin och avancerade torkugnar. Utrustningen som kommer att införas senare höjer den totala kapaciteten med så mycket som 60 procent jämfört med räkenskapsår 2017.

Extra stora luftkonditionerade och dammtäta områden kommer att ge gott om rena miljöer som ska användas för att höja produktionskvaliteten ytterligare.

Produktionsanläggningarna och kontoren, som tidigare var spridda bland tre byggnader i Transmission and Distribution Systems Center, kommer att integreras i en byggnad för ökad produktivitet.

Översikt av den nya fabriken


  Plats     651 Tenwa, Ako, Hyogo prefektur, Japan  
Byggnadsarea 1 821,05 m2 (total golvarea: 1 917,30 m2)
Struktur Stålram, 2 våningar (endast kontor på 2:a våningen), luftkonditionerade och dammtäta områden
Syfte Produktion, utveckling och administration
Huvudprodukter –Supraledande magneter
(för MRI-maskiner, halvledartillverkningsutrustning, osv.)
–Utvecklingsmodeller för högtemperaturs supraledande magneter
Verksamhet Börjar sent i mars 2017
Gröna åtgärder –Den senaste produktionsutrustningen kommer att minska de årliga CO2-utsläppen med cirka 59,5 ton jämfört med befintliga fabriker
–LED-belysning för alla områden och rörelsesensor med ljusstyrning
–Högeffektiva paketerade luftkonditioneringar
Åtgärder för produktionseffektivitet –Nyutvecklad spollindningsmaskin (delvis automatiserad)
–Digitala displayer för övervakningsprocesser, osv.

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.