FÖR OMEDELBAR PUBLICERING NR 3080

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric utvecklar världens snabbaste teknik för likströmbrytare för användning inom järnvägssystemens strömförsörjning

Världens snabbaste teknik för likströmbrytare gör driften av järnvägssystem säkrare

PDF-version (PDF:213.0KB)

TOKYO, 30 januari, 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att de har utvecklat en ultrasnabb strömbrytarteknik för likström (DC) för användning inom järnvägssystemens strömförsörjning. Tekniken spårar kortslutningsfel direkt och isolerar trasiga kretsar på bara 13 millisekunder, vilket företaget tror är världsledande. Tekniken förväntas förbättra järnvägssäkerheten när det gäller bättre skyddad utrustning och stabilare drift av strömförsörjningssystem, som förser motorvagnar med ström från avlägsna platser.

Ny ultrasnabb strömbrytare

Den nya tekniken avbryter defekt ström med oöverträffad hastighet genom att lösa två viktiga problem. För det första, en traditionell likströmbrytare känner av defekt ström med en elektromagnet som drivs av själva den defekta strömmen och vikten från den rörliga kärnan gör att avkänningen tar längre tid. Den nyutvecklade tekniken däremot, använder en lätt kärna som drivs av stark elektromagnetisk kraft, vilket uppnås med en ny U-formad ledare istället för en traditionell I-formad ledare. Därför tar det Mitsubishi Electrics likströmbrytare mindre än 13 millisekunder från att felet inträffar till att kontakterna separeras.

För det andra, en traditionell likströmbrytare driver bågen som genereras mellan kontakterna till gallret för att klippa av den höga strömmen. Med den nya tekniken avbryts strömmen snabbare genom användningen av ett nytt kontaktmaterial och en ny svängd kontakt, vilka förstärker den elektromagnetiska kraften som överförs till bågen.

Den nya brytaren uppfyller japanska industristandarder (JIS E 2501-2) för hög avbrottskapacitet (100 kA), hög di/dt (10 kA/ms) och hög frånkopplingsström (55 kA). Den nya tekniken skyddar utrustningen genom att hålla kortslutningsströmmens amplitud under standardvärde (55kA) även om strömkällans kapacitet är mycket stor (likriktare på 6 MW).

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.