FÖR OMEDELBAR PUBLICERING NR 3079

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric utvecklar en ultratunn robot för inspektion av elgeneratorer

Minskar drastiskt kostnader och tid för inspektion och ökar generatorernas tillgänglighet

PDF-version (PDF:344.4KB)

TOKYO, 25 januari 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att de har utvecklat en 19,9 millimeter tunn robot som inspekterar elgeneratorer genom att passera genom det smala utrymmet mellan rotor och stator, vilket gör att man inte behöver ta bort rotorn. Roboten minskar kostnaderna och tiden för inspektion och ökar elgeneratorns pålitlighet och tillgänglighet.

Vanliga generatorinspektioner, som genomförs av fackmän vart fjärde år, tar minst 34 dagar att genomföra, delvis på grund av att rotorn måste tas bort. Elkraftsföretag har försökt förkorta tiden för inspektion samt förbättra precisionen i inspektionerna för att utöka generatorernas tillgänglighet. Med Mitsubishi Electrics ultratunna inspektionsrobot behöver rotorn inte plockas bort, så inspektionerna kan genomföras på bara sex dagar. Dessutom, tack vare den höga precisionen, kan inspektionerna genomföras mer sällan än var fjärde år och operatören behöver inte lagerföra delar som ännu inte behövs. Som ett resultat förväntas Mitsubishi Electrics nya robot minska de totala kostnaderna för inspektion och både förbättra elgeneratorernas pålitlighet och tillgänglighet.

Ultratunn inspektionsrobot

Funktioner

Traditionella inspektionsrobotar är cirka 30 millimeter tjocka och kan därför inte passera genom det smala utrymmet mellan rotor och stator på uppskattningsvis 30 procent av Mitsubishi Electrics elgeneratorer. Mitsubishi Electrics nya ultratunna inspektionsrobot är designad för att ta sig igenom det smala utrymmet mellan generatorns rotor och stator för att genomföra precisa inspektioner, inklusive kontroll av åtdragningen av statorns kilar, utförliga visuella bedömningar och inspektion av kärnisolering. I roboten finns en patenterad transportmekanism bestående av larvband och flat platta, vilket ger en 19,9 mm tunn profil och låga vibrationer för insamling av korrekta data. Den kan inspektera alla Mitsubishi Electrics mellanstora och stora generatorer.

Robotens patenterade slagmekanism, som innefattar en platsbesparande kam, kan leverera en slagkraft 10 gånger så stor som en traditionell mekanism. Slagtestet använder sig av ursprunglig vibrationsanalysteknik för att exakt upptäcka fem nivåer av åtdragning av statorns kilar, en ökning jämfört med de tre nivåer en traditionell robot kan urskilja.

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.