FÖR OMEDELBAR PUBLICERING NR 3077

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric utsedd till CDP:s A-listor i två kategorier: Supplier Climate och Water

Företaget får fyra A-listeomnämnanden i CDP:s mätningar

PDF-version (PDF:104.5KB)

TOKYO, 12 januari, 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att CDP, ett globalt system som hjälper företag och städer att hantera sin miljöpåverkan, har placerat Mitsubishi Electric på A-listan över klimat- och vattenhantering i leveranskedjorna.

A-listeomnämnandet i båda kategorier baseras på frågeformulär som skickats ut till leverantörer i leveranskedjorna inom CDP:s medlemsföretag.

CDP meddelade tidigare, i november 2016, att Mitsubishi Electric omnämnts på CDP:s separata A-listor Climate 2016 och Water 2016, som ett erkännande av företagets stora ansträngningar för att minska klimatförändringar samt skydda vattenresurser.

Mitsubishi Electric är ledande inom avancerade miljötekniker som gör det möjligt för olika globala företag att erbjuda ökad hållbarhet, säkerhet, pålitlighet och bekvämlighet på ett sätt som gynnar samhället i stort. Utifrån sin Miljövision 2021 bidrar företaget till att skapa återvinningsbaserade samhällen med låga koldioxidutsläpp och ökade ansträngningar för att bevara den biologiska mångfalden. Mitsubishi Electric bidrar till ökad hållbarhet genom att ständigt minska miljöpåverkan från produktionsprocesser i hela den globala värdekedjan och genom att utveckla produkter och tjänster som minskar miljöpåverkan.

Om CDP

Den här internationella icke-statliga organisationen genomför undersökningar, upplyser om resultat och utvärderar företags och städers miljöaktiviteter. Nästan 830 institutionella investerare som förvaltar tillgångar värda 100 biljoner dollar förlitar sig på CDP gällande investeringar som påverkar klimatförändringarna, vilket är det centrala temat hos CDP, och mer än 640 institutionella investerare som förvaltar tillgångar värda 67 biljoner dollar vänder sig till CDP för att fatta investeringsbeslut om vattenresurser. Information om leveranskedjorna inom företag på A-listan finns i CDP Supply Chain Report 2017 som publiceras på CDP:s webbplats den 24 januari.

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.