FÖR OMEDELBAR PUBLICERING NR 3076

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Climaveneta S.p.A. och RC Group S.p.A. går samman och börjar bedriva verksamheten under namnet Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. den 1 januari

PDF-version (PDF:117.3KB)

TOKYO, 16 december, 2016Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att Climaveneta S.p.A. och RC Group S.p.A., vilka är helägda dotterbolag till MELCO Hydronics & IT Cooling S.p.A., kommer att gå samman och börja bedriva verksamheten under namnet Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. den 1 januari 2017.

Sammanslagningen kommer att medföra synergier som ger en starkare konkurrenskraft inom Mitsubishi Electrics HVAC-verksamhet, i huvudsak i Europa. Den förväntas förenkla en ökad försäljning och ge ökade marknadsandelar inom segmentet komfortkylaggregat samt öka konkurrenskraften hos specialluftkonditioneringssystem inom IT-kylning.

Sammangåendet kommer också att stärka det globala varumärket bland medarbetare, kunder och leverantörer, eftersom ”Mitsubishi Electric” ingår i det nya företagsnamnet.

Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. utformar, tillverkar och säljer kommersiell HVAC-utrustning för industri- och IT-tillämpningar. Företaget grundades 1971 och utmärker sig genom följande styrkor:

-
Marknadsledande inom kylaggregat* i Europa, med stöd av ett starkt varumärke som bygger på hög kvalitet och lojala kunder
-
Expertis inom specialluftkonditionering, bland annat för serverrum, som är en av deras största verksamheter
-
Energisnål och tyst teknik, överlägsen utveckling och design och effektiva produktionsfunktioner som underlättar produktanpassning och snabb leverans
-
Systemlösningsfunktioner, som fjärrövervakning av HVAC-utrustning

Med *kylaggregat, som håller temperaturen med hjälp av en värmebärare som vatten i ett kretssystem, menar man oftast centrala luftkonditioneringssystem för byggnader, fabriker och andra stora anläggningar.

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.