FÖR OMEDELBAR PUBLICERING NR 3070

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric utsedd till CDP:s A-listor i två kategorier: Water och Climate

Nya på den ideella organisationens prestigefyllda listor som belyser högt samhällsansvar

PDF-version (PDF:150.4KB)

TOKYO, 30 november, 2016Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att CDP, ett globalt upplysningssystem för företag och myndigheter som används för att förvalta deras miljöpåverkan, har tilldelat Mitsubishi Electric sin främsta utmärkelse, A-listan, inom två kategorier: vatten och klimat. CDP:s A-lista Water 2016 uppmärksammar Mitsubishi Electric som världens enda företag i kategorin ”Industrials” för dess enastående bidrag till odling av vattenresurser. Endast 24 av 1252 globala kandidater valdes ut och de utvalda japanska företagen kommer att tillkännages officiellt under Japan Water Style Summit med CDP:s Japan Water Forum 2016 i Tokyo den 5 december. Mitsubishi Electric utnämndes även till CDP:s A-lista Climate 2016 för sina utmärkta resultat när det gäller att minska CO2-utsläppen och begränsa klimatförändringarna. Det här är första gången som Mitsubishi Electric kommer med på dessa listor.

Mitsubishi Electrics senaste vattenförvaltningsinitiativ för att hjälpa till att bevara den naturliga miljön innefattar att man:

-
Har förvaltat och minskat mängderna vatten som tagits ut och släppts ut vid varje produktionsanläggning samt att man höjt graden av vattenåtervinning.
-
Delat sina miljöförvaltningssystem med leverantörer för att begränsa katastrofer, som t.ex. översvämningar och torka, och att man minskat risken för brister i inköp och upphandling i nödsituationer genom samarbete med flera leverantörer för nästan alla produkter som används i dessa system.
-
Kontinuerligt utvecklat och levererat produkter och tjänster för vattenrening, såsom ozongeneratorer, vilka genererar ozon för att sterilisera vatten i stället för klor, och bearbetningsanläggningar för färskvatten och avlopp.

Mitsubishi Electric strävar efter att bli en grön ledare inom avancerad miljöteknik för olika globala företag för att bidra till att skapa rika samhällen som erbjuder hållbarhet i kombination med säkerhet, tillförlitlighet och komfort. Företagets Environmental Vision 2021 efterlyser att man skapar koldioxidsnåla samhällen, återvinningsbaserade samhällen och mer respekt för den biologiska mångfalden. Mitsubishi Electric bidrar till hållbara samhällen genom att minska miljöpåverkan från produktionsprocesser i hela den globala värdekedjan och genom att man utvecklar produkter och tjänster som minskar miljöpåverkan.

Om CDP

Den här internationella icke-statliga organisationen (NGO) genomför undersökningar, upplyser om resultat och utvärderar företags och städers miljöaktiviteter. Nästan 830 institutionella investerare som förvaltar tillgångar värda 100 biljoner dollar förlitar sig på CDP gällande investeringar som påverkar klimatförändringarna, vilket är det centrala temat hos CDP, och mer än 640 institutionella investerare som förvaltar tillgångar värda 67 biljoner dollar vänder sig till CDP för att fatta investeringsbeslut om vattenresurser.

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.