FÖR OMEDELBAR PUBLICERING NR 3066

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric utvecklar AR-teknik för 3D-modell till inspektioner

Smarta AR-glasögon bidrar till att reducera arbetsbelastningen och bekräfta riktigheten i data

PDF-version (PDF:390.1KB)

TOKYO, 7 november, 2016Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har utvecklat en underhållsteknik som använder förstärkt verklighet (AR) baserat på en tredimensionell modell, vilket gör det möjligt för tekniker att använda smarta glasögon för att bekräfta inspektionsordningen på en AR-display och ange resultaten med rösten. Tekniken bidrar till att minska arbetsbördan och undvika inmatningsfel eftersom information kan anges med rösten, även i bullriga miljöer. Systemet förväntas användas för en mängd olika underhållsarbeten, såsom inspektioner av reningsverk och för att bygga elinstallationer.

Mitsubishi Electrics nya AR-system möjliggör mycket intuitiva inspektioner

Jämförelse med konventionell teknik
  Ny teknik Konventionell teknik
Funktion AR-display baserat på tredimensionell modell Tvådimensionell AR-display
Röstigenkänning med djupinlärning Röstigenkänning med enkel statistikmodell
(dold Markovmodell)
Prestanda Objektplacering med högst 1,2 cm felmarginal vid 60 cm Objektplacering med högst 4,0 cm felmarginal vid 60 cm
95 % noggrannhet vid högst 85 dbA 90 % noggrannhet vid högst 85 dbA

Funktioner

1)
Exakta och intuitiva inspektioner med lägre arbetsbelastning
Det nya systemet övervinner två viktiga problem. Det första problemet är att konventionella AR-system som använder tvådimensionell avbildning kräver stora bildvolymer för storskaliga inspektioner. Det andra är att exakt AR-avbildning kräver komplicerade beräkningar av position och vinkel när det finns en stor skillnad mellan en teknikers kameravy och de överlagrade databasbilderna.
Mitsubishi Electrics nya teknik använder en tredimensionell modell som enkelt skapas via objektskanning på en surfplatta som har en RGB-D-kamera. Kontinuerlig drift bygger den tredimensionella modellen och visar kontrollproceduren som är relaterad till objekten. Dessutom är exakt AR-avbildning möjligt genom att beräkna positionen och vinkeln med en tredimensionell modell i stället för tvådimensionella bilder. Skärminnehållet för kontrollproceduren ändras även beroende på avståndet mellan teknikern och det överlagrade objektet.
2)
Röstinmatning på AR-formuläret är exakt och behöver inte dubbelkontrolleras lika ofta
Inspektionsresultaten anges snabbt med rösten på ett AR-formulär, så att teknikern kan bekräfta att posterna stämmer medan han använder de smarta glasögonen. Dessutom uppmanar systemet användaren att ange tvetydig eller ofullständig information på nytt. Taligenkänningstekniken garanterar dessutom hög noggrannhet, även i bullriga miljöer, tack vare akustiska modeller med djupinlärning som anpassar sig till olika typer av buller.

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.