FÖR OMEDELBAR PUBLICERING NR 3058

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric ska bygga en kontrollanläggning för högspänd likström (HVDC) i Transmission and Distribution Systems Center

För att lansera affärsverksamheten för spänningsstyva strömriktare (VSC) för elöverföring med högspänd likström (HVDC) globalt

PDF-version (PDF:203.3KB)

TOKYO, 12 oktober 2016Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man ger sig in i den globala marknaden för spänningsstyva strömriktare (VSC) för elöverföring med högspänd likström (HVDC) med en ny kontrollanläggning för högspänd likström som ska vara färdigställd i dess Transmission and Distribution Systems Center i Amagasaki, Japan under 2018. Företaget har som mål att nå mer än 500 miljoner dollar i globala order för HVDC-Diamond®-system till 2020.

Bild av Mitsubishi Electrics kontrollanläggning för högspänd likström

System för högspänd likström förväntas minska CO2 genom effektiv integration och expansion av förnybara energikällor, såsom fotovoltaiska och havsbaserade vindkraftverk. HVDC-Diamond®-system kommer att utnyttja företagets egna bipolära högspänningstransistorer med isolerat styre (HVIGBT).

HVIGBT-enheter är isolerade för hög spänning och har utformats för stora strömmar för att minska antalet underordnade moduler, vilket ger utrymmes- och kostnadsbesparingar. HVIGBT-enheternas parallella anslutningar i varje underordnad modul möjliggör en flexibel design som uppfyller ett brett behov av kraftöverföringsresurser på den globala marknaden för spänningsstyva strömriktare för elöverföring med högspänd likström.

HVDC-Diamond® tillhandahåller hög tillförlitlighet tack vare höghastighetskontroller och skyddssystem. Optimerade kontrollfunktioner med lämplig maskinvarukonfiguration kommer att uppfylla systemkraven för stabil och kontinuerlig drift även vid fel på växelströmsnätet på grund av exempelvis blixtnedslag. Skyddssystem med snabb respons kommer att säkerställa att all utrustning kan skyddas effektivt mot höga strömmar som genereras när likströmsfel uppstår i system för högspänd likström.

Det finns två typer av system för högspänd likström: linjeanslutna strömriktare (LCC) som kräver en extern strömkälla för kommutering, och spänningsstyva strömriktare som inte kräver det. Spänningsstyva strömriktare för elöverföring med högspänd likström förväntas bli mer efterfrågade med en mer kompakt design som ett resultat av den inneboende förmågan av separat styrning av aktiv och reaktiv effekt. Denna fördel gör det möjligt att tillämpa spänningsstyva strömriktare för elöverföring med högspänd likström i svaga system och det eliminerar behovet av ytterligare reaktiv kompensation från övertonsfilter och annat reaktivt spänningsstöd.

Mitsubishi Electric lanserar affärsverksamheten för spänningsstyva strömriktare för elöverföring med högspänd likström globalt som svar på de olika behoven hos moderna elkraftsystem och kommer att implementera kontrollanläggningen med målet att vara i drift under första delen av 2018 för kontroll av HVDC-Diamond®. Den globala marknaden för system för högspänd likström, som beräknas ha varit värd cirka 5 miljarder dollar år 2015, förväntas växa med cirka sju procent årligen.

Kontrollanläggning för system för högspänd likström
Plats 8-1-1 Tsukaguchi-Honmachi, Amagasaki, Hyogo Prefecture, Japan
Byggnadsarea Ca. 1 250 kvadratmeter (cirka 13 450 kvadratfot)
Golvyta Ca. 1 700 kvadratmeter (cirka 18 300 kvadratfot)
Struktur Stålram med två våningar
Driftstart Första halvan av 2018.
Specifikation 50 MW spänningsstyva strömriktare för elöverföring med högspänd likström BTB*
Huvudanläggning Strömriktare, kontroll- och skydds-, likströmsutrustning

*System för högspänd likström BTB (direkt ihopkopplat): System för högspänd likström som överför energi mellan likströmsbussar på samma plats.

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.