FÖR OMEDELBAR PUBLICERING, nr 3057

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric utvecklar världens första djupinlärningsalgoritm för automatiserad design

Förväntas underlätta utveckling av snabb och enkel AI (artificiell intelligens) till låg kostnad

PDF-version (PDF:307.7KB)

TOKYO 7 oktober 2016Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har utvecklat vad man tror är världens första djupinlärningsalgoritm för automatiserad design. Den ska användas för att automatiskt utforma djupinlärningsstrukturer för snabb utveckling av system gällande artificiell intelligens (AI) till låg kostnad – utan att behöva anlita specialistproffs – som kan anpassas till olika användarmiljöer och enheter.

Mitsubishi Electric kommer att presentera det nya systemet under International Conference on Neural Information Processing (ICONIP2016) från 16 till 21 oktober på Kyoto University och kommer att publicera ett dokument i Lecture Notes in Computer Science.

Algoritmen anpassas till de specifika syftena hos varje system och utformar djupinlärning automatiskt utan expertkunskap genom att använda inlärningsdata och slutsatser på hög nivå inom varje instrumentmiljö baserat på inlärningsdata. Det här förväntas underbygga effektiv strukturering av nätverk och minska antalet försök och misstag vid design.

Algoritmen förkortar utvecklingstiden och minskar kostnader jämfört med nuvarande metoder där specialister utformar AI manuellt. Utvecklingen förväntas ta från bara några minuter till några timmar, medan utveckling av specialister kan ta allt från några dagar till några veckor. Detta eliminerar behovet av specialiserad kunskap eller experter, vilket därmed sänker utvecklingskostnaderna.

Anpassning av design till specifika användningsmiljöer är avgörande för effektiv AI. Idén om att icke-experter skulle utforma djupinlärning ansågs dock vara omöjlig till följd av den tillhörande komplexiteten. Den nya djupinlärningsalgoritmen för automatiserad design utformar djupinlärningens strukturer och inledande parametrar genom att extrahera de mest karakteristiska data från inlärningsdata utan överlappningar. Traditionellt har detta krävt engagemang av experter som har dragit slutsatser på hög nivå om specifika miljöer. Idén har sin utgångspunkt i bildbearbetningsalgoritmen ”Neocognitron” som anses baseras på hjärnans syncentrum.

Det nya systemet möjliggör användning av AI inom olika verksamhetsfält, t.ex. informationsbearbetning på hög nivå. AI-marknaden bedömdes vara värd 3,6 biljoner yen (cirka 35 miljarder US$) år 2015 och den årliga tillväxten förväntas uppgå till 30 procent i genomsnitt enligt Ernst & Young Institute Co., Ltd.

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.