Mitsubishi Electrics historia

Historien bakom företagslogotypen

År 2001 markerade att det gått 80 år sedan Mitsubishi Electric grundades. Det är även det år då vi började använda ”Positiv förändring” som vårt företagsmotto. Detta motto uttrycker vår strävan efter kontinuerliga förbättringar, med syftet att fortlöpande skapa bättre produkter. Historien nedan sammanfattar hur Mitsubishis logotyp först uppstod, och hur företagsmottot har utvecklats till hur det används idag.

Ursprung för Mitsubishis logotyp

Under 1870-talet använde rederiet Tsukumo Shokai, som var föregångaren till Mitsubishi, en ikon som bestod av en trekantig vattenkastanj på fartygens flaggor, och det är den här ikonen som den nuvarande Mitsubishi-ikonen med tre diamanter kommer från. Den härrör från familjevapnet för Yataro Iwasaki – grundaren av Tsukumo Shokai – och bestod av en kastanj i tre lager, samt familjevapnet med den trebladiga eken för Yamanouchi-familjen, från Tosa-klanen. Uppgifter visar att Mitsubishis företagsnamn valdes senare.

Ursprung för Mitsubishis logotyp

1921

Mitsubishi Electric grundas när Mitsubishi Shipbuilding Co. (nu Mitsubishi Heavy Industries, Ltd) knoppar av en fabrik i Kobe för att tillverka elmotorer.

1955

Det officiella företagsnamnet och typsnittet fastställs. Teckensnittet kallas Mitarashi-ryu och används fram till 1963.

1955-1963 Mitsubishi logotyp

1964

Företagsmottot som kan översättas som ”med dig idag och imorgon” antas (endast i Japan) med syftet att skapa en familjär företagsimage bland kunderna.

1964-1967 Mitsubishi logotyp

1968

Ett nytt företagsmotto, ”VI ÄR AVANCERADE OCH FORTSÄTTER ATT AVANCERA” tillkännages. Med Mitsubishi Electrics vd vid denna tid, ordförande Okubos egna ord: ”Vi utformade mottot för att befästa vår position i den framtida industrin genom vår tekniska expertis, och för att etablera en företagsinställning som bestod av att odla och vårda ledningskompetens så att en ny företagsimage kunde genomsyra företaget både internt och externt.”

Mitsubishis logotyp 1968–1984

1985

En företagsidentitetskampanj genomförs i syftet att förbättra företagets image. Företagsvarumärket ”Blue MITSUBISHI” utformas för användning i Japan för att ge en känsla av individualism inom Mitsubishi Group. En logotyp som matchar den familjära symbolen med tre röda diamanter med ett enkelt ”MITSUBISHI” skapas utomlands. Ett nytt företagsmotto som ungefär kan översättas som ”SOCIO-TECH: förbättrar livet genom teknik” antas i Japan. Det internationella mottot förblir oförändrat.

Mitsubishis logotyp 1985-2000

2001

Vid Mitsubishi Electrics 80-årsdag omvärderas företagets filosofi och mottot ändras till ”Positiv förändring” som ett konsekvent budskap både i Japan och internationellt. ”Blue MITSUBISHI”-logotypen fortsätter att användas i Japan, medan ”MITSUBISHI ELECTRIC” används internationellt för att ha en särprägel inom Mitsubishi Group.

Mitsubishis logotyp 2001-2013

2014

Mitsubishi Electric-företag i Japan börjar använda företagslogotypen med tre röda diamanter som tidigare bara använts internationellt. Förstärkningen av företagets konkurrenskraft på en global nivå främjas ytterligare för att säkerställa hållbar tillväxt.

2014- Mitsubishi logotyp