Pressmeddelande

Mitsubishi Electric släpper CC-Link IE TSN-kompatibla produkter för fabriksautomationBidrar till att bygga upp smarta fabriker genom att förbättra företagets e-F@ctory-lösning med TSN-teknik

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3267

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

TOKYO, 7 mars 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man släpper branschens första*1 102 produkter för fabriksautomation, inklusive programmerbara styrenheter, servoförstärkare, robotar, GOT:er (människa-maskin-gränssnitt), växelriktare och CNC:er som är kompatibla med nästa generations öppna industriella nätverk, CC-Link IE TSN*2, med start den 7 maj*3. Att integrera maskinstyrning och informationskommunikation är nödvändigt för att förverkliga nästa generations smarta fabriker på ett och samma nätverk, vilket ytterligare förbättrar Mitsubishi Electrics integrerade lösning för fabriksautomation, e-F@ctory*4. Dessutom förbättrar den snabba precisionskommunikationen maskinernas prestanda och bidrar därmed till ökad produktivitet och bättre kvalitet.

 1. *1 Enligt forskning från Mitsubishi Electric från den 7 mars 2019
 2. *2 Ethernet-baserat industriellt nätverk, baserat på specifikationer från CC-Links partnerorganisation den 21 november 2018, som anammat TSN-teknik för att blanda olika protokoll genom tidssynkronisering.
 3. *3 Kontakta ditt Mitsubishi Electric-försäljningskontor för lanseringsdatum i specifika regioner.
 4. *4 Integrerad fabriksautomationslösning med en kombination av fabriksautomation och it-teknik. Erbjuder lösningar som minskar den totala kostnaden för utveckling, produktion och underhåll.
Programmerbar styrenhet MELSEC iQ-R-serien/Servoförstärkare MELSERVO-J5-serien/Robot MELFA FR-serien

CC-Link IE TSN-kompatibla produkter för fabriksautomation (huvudprodukter)

Produktegenskaper

 1. 1) Produkter för fabriksautomation med stöd för TSN-teknik ger en mycket flexibel systemarkitektur för IIoT
  • Produkter för fabriksautomation ger branschens första kompatibilitet med CC-Link IE TSN
  • Maskinstyrning och informationskommunikation som har konfigurerats separat kan integreras i en Ethernet-kabel, vilket bidrar till minskad design för systemkonfiguration och minskade installationskostnader
  • Enkel parameterregistrering som tillåter blandning av flera kommunikationscykler, t.ex. 1 Gbps och 100 Mbps, vilket gör det enklare att konfigurera optimala system

 2. 2) Kommunikation med höga hastigheter och hög precision ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten
  • Med ett länktest*5 på 31,25 μs blir höghastighetsdatabehandling 16 gånger*6 snabbare jämfört med befintliga rörelsenätverk, vilket drastiskt minskar anläggningens och maskernas produktionscykeltid för förbättrad produktivitet
  • Synkron styrning med hög precision*7 utan kommunikationsfördröjning, även i storskaliga system, medför dataanalys i moln- och edge computing-system och förbättrar därmed kvaliteten
  1. *5 Skickar primärstationsdata till en lokal station och tar emot data från lokala stationsdata samtidigt
  2. *6 Jämfört med CC-Link IE Field-rörelsenätverk
  3. *7 Variationstiden i kommunikationen är mindre än ± 1 μs när högst 254 stationer är anslutna

 3. 3) Ingenjörsverktyg förbättrar systemhanteringen
  • Funktion för att koordinera profiler för anslutna enheter med CSP+*8 från MELSOFT GX Works3-ingenjörsverktyg som hanterar alla anslutna enheter, inklusive partnerprodukter från tredje part
  • Visar hela nätverkets status grafiskt för att intuitivt kunna diagnostisera nätverket och felande enheter, vilket bidrar till att minska driftstopp som uppstår på grund av fel
  1. *8 Specifikationer för beskrivningsspråk har släppts av CC-Link Partner Association Tillverkare av anslutna enheter ger nödvändig information för installation, drift och underhåll.

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar