FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3173

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric utvecklar i ett samarbete ett pekbaserat gränssnitt för enkel enhetskontroll med fjärrstyrning för både blinda och seende personer

– Mycket användarvänligt gränssnitt med pekfunktion –

PDF-version (PDF:313.9KB)

TOKYO, den 14 februari 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man i ett samarbete med en skola för synskadade har utvecklat ett experimentellt fjärrstyrt gränssnitt som hjälper människor att hantera utrustning genom att med hjälp av känsel känna igen olika kontrollers intuitiva former och rörelser.

Exempel på nytt gränssnitt för fjärrkontroll för luftkonditionering/Justera luftflödet genom att skjuta kulorna

Det experimentella fjärrstyrda gränssnittet för luftkonditionering utvecklades i en studie tillsammans med elever och lärare på en skola för synskadade. Samma principer som eleverna lär sig på skolan för att matcha höjder, former, osv. införlivades i utvecklingen av den nya gränssnitt. Det unika gränssnittet använder distinkta former, positioner och rörelser för att förmedla luftkonditioneringens olika lägen och varje funktions status och användningsområde, vilket gör det möjligt för synskadade personer att enkelt kontrollera och justera inställningarna.

Träna på att passa ihop piggar och rör med samma längd/Träna på att passa ihop motsvarande former och utformning

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.