Hållbarhet

Miljö

Från presidenten

Verkligt engagemang för miljöförvaltning.

2050-vision för miljömässig hållbarhet

2050-vision för miljömässig hållbarhet fastställer Mitsubishi Electrics framtida kurs mot att genomföra viktiga insatser utifrån miljödeklarationen och de tre miljöinsatsriktlinjerna till 2050.

Miljödeklaration: Ekoförändringar

Läs om Mitsubishi Electric Groups miljömotto, som lanserades globalt i juli 2010.

Miljörapport

Varje räkenskapsår tar Mitsubishi Electric fram en detaljerad miljörapport som täcker koncernens mål och planer och med information om verksamhetens miljöresultat.