Hållbarhet

Miljö

Skrid till verket idag så att världen blir grönare imorgon.

Vi ser fram emot att bli ett globalt, ledande grönt företag till vår 100-årsdag år 2021. Vi arbetar för att skapa ett återvinningssamhälle med låga koldioxidutsläpp med hjälp av våra breda och avancerade tekniker samt aktiviteter som våra anställda utför.

Från presidenten

Verkligt engagemang för miljöförvaltning.

Gruppens miljöpolicy

Läs mer om vår miljöpolicy, som utgör grunden i Mitsubishi Electric Groups miljöförvaltningssystem.

Miljödeklaration: Ekoförändringar

Läs om Mitsubishi Electric Groups miljömotto, som lanserades globalt i juli 2010.

Miljövision 2021

Få reda på mer om Mitsubishi Electrics långsiktiga vision, med specifika mål som ska uppnås senast år 2021, 100-årsfirandet av företagets grundande.