Mitsubishi Electric Global

Företagets mission

Företagets mission

Mitsubishi Electric Group förbättrar kontinuerligt sina tekniker och tjänster genom att tillämpa kreativitet på alla aspekter av verksamheten. Genom att göra detta förbättrar vi livskvaliteten i vårt samhälle. Därför följer alla medlemmar i gruppen följande sju vägledande principer.

Sju vägledande principer

1. Tillförlitlighet

Etablera relationer med samhället, kunder, aktieägare, anställda och affärspartners baserat på ett starkt ömsesidigt förtroende och respekt.

2. Kvalitet

Tillhandahålla de bästa produkterna och tjänsterna med oöverträffad kvalitet.

3. Teknik

Bana väg för nya marknader genom att främja forskning och utveckling, och understödja teknisk innovation.

4. Samhällsansvar

Som en global aktör bidra till utvecklingen av grupper och samhället som helhet.

5. Etik och regelefterlevnad

I all vår strävan uppträda i enlighet med tillämpliga lagar och höga etiska standarder.

6. Miljö

Respektera naturen, och sträva efter att skydda och förbättra den globala miljön.

7. Tillväxt

Säkerställa rimliga inkomster för att bygga en grund för framtida tillväxt.

Företagsmotto

Positiv förändring

Mitsubishi Electric Groups företagmotto, ”Changes for the Better” (positiv förändring), representerar våra mål och vår ambition att alltid sträva efter ”något bättre” allt eftersom vi förändras och växer. Det är ett motto som lovar att ”skapa en ännu bättre morgondag” för kunderna genom medarbetares initiativ. Medarbetarna i sin tur strävar efter att utveckla och förbättra sig själva och försöker dagligen ”förbättra teknik, tjänster och kreativitet”, enligt vår företagsfilosofi.