Drivkrafter för tillväxt

Rymdsystem

Sedan 1960-talet har vi varit en pionjär inom rymdteknologiutvecklingen i Japan och globalt och är starkt engagerade i internationell rymdutveckling och satellitkonstruktion. Vi har deltagit i en mängd olika avancerade nyttolaster och busskomponenter i flera satellitprogram över hela världen.

Översikt

Satellitsystem

I fyra decennier har Mitsubishi Electric slutfört fler satellitprojekt för kommunikationskoncerner, myndigheter och andra storkunder än något annat japanskt företag. Mitsubishi Electric tillämpar omfattande expertis och erfarenhet inom solpanels-, antenn-, förstärknings-, spårnings-, kontroll- och markstationssystemtekniker för att ge dig nyckelfärdiga systemlösningar för större rymdbaserade nätverk.

Marksystem

Vi har en viktig global närvaro i domänen för marksystem och tillverkar markstationer för att spåra satelliter och raketer samt kraftfulla teleskop för astronomisk observationen. Vi erbjuder bland annat nätverkssystem för satellitspårning och styrning som vi har utvecklat för Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), samt ett omfattande system för satelliter och kontrollstationer. Mitsubishi Electric hjälper även till att utforska mysterierna om universums ursprung genom vårt arbete med att utveckla teleskop som Subaru-teleskopet och Atacama Large Millimeter/submillimeter Array-teleskopet (ALMA).

Historia

1960-talet

Mitsubishi Electric inledde sin inmarsch mot rymdteknik.

1983

Mitsubishi Electric valdes som huvudleverantörer för Japans första inhemskt tillverkade kommunikationssatellit (CS-3).

1999

Färdigställande av Subaru-teleskopet för Japans astronomiska observatorium på bergstoppen Mauna Kea i Hawaii.

2003

Lansering av OPTUS-C1, den första kommersiella satelliten tillverkad för kunder utanför Japan.

2008

Lansering av SUPERBIRD-C2, Japans första inhemskt tillverkade kommersiella satellit.

2009

Lyckad dockning av ”KOUNOTORI” (HTV) obemannat försörjningsfordon för den internationella rymdstationen.

2011

Slutförande av Atacama Compact Array-antenner (ACA) för National Astronomical Observatory i Japan vid driftsupportanläggningen för Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) Observatory i Chile.

2015

Framgångsrik lansering av TURKSAT-4B-satelliten.

FoU/tekniker

Det 45 meter stora radioteleskopet Nobeyama som har utvecklats av National Astronomical Observatory of Japan och Mitsubishi Electric utmärks som ”IEEE Milestone”

Nobeyama-teleskopet har bidragit kraftigt till utvecklingen av radioastronomi sedan debuten som världens största radioteleskop för millimetervågor

Slutförande av ny produktionsanläggning för satellitkomponenter

Den här nya anläggningen fördubblar produktionskapaciteten för satellitkomponenter i Kamakura Works Sagami-fabrik och stärker vårt växande fotfäste på den global satellitmarknaden.