Drivkrafter för tillväxt

Strömförsörjningssystem

Översikt

Generering

Från turbinkraftgeneratorer till övervakning och styrsystem för kraftverk, vårt utbud av produkter och system för generering av elektricitet bidrar till högre energieffektivitet och minskad miljöpåverkan.

Transmission

När världen vänder sig mot förnybar energi och minskad miljöpåverkan, måste energisystemen leverera en högkvalitativ, stabil strömförsörjning. Våra produkter och system för kraftöverföring, t.ex. ställverk och transformatorer, tillhandahåller nödvändig effektivitet och kvalitet.

Distribution

Energioptimering genom smarta elnät. Vårt utbud av eldistributionsprodukter och system säkerställer att elektriciteten kommer dit den behövs, stabilt och tillförlitligt. Vi bidrar till avancerade kraftnätverk för att effektivt stödja kraftindustrin och kombinera smarta mätare och andra kommersiella produkter med ICT för att möjliggöra en smartare användning av elektricitet.

Historia

1924

Tog fram den första hydroelektriska Mitsubishi Electric-generatorn med vertikala axlar (2 300 kVA).

1968

Tillverkade Japans första gasisolerade ställverk (GIS).

1991

Installerade världens första statiska självmagnetiserade reaktiva kraftkompensator (STACOM) för elkraftsbolag.

1996

Utvecklade likströmsdynamo med världens högsta volym (51 300 kW).

2010

Inledde interna tester av tekniker för smarta elnät och smarta samhällen.

2016

Startade byggandet av kontrollanläggning för system för högspänd likström (HVDC) vid Amagasaki Transmission och Distribution Systems Center.

FoU/tekniker

Senaste trenderna i Mitsubishi Electrics kraftförsörjningsutrustning

Vi presenterar 24/36 kV C-GIS "HS-X" för den utländska eldistributions- och överföringsmarknaden, 12 kV HS-X typ C-GIS för den utländska RMU-förnyelsemarknaden och mycket mer...

Unik teknik för EM-fält och storkopplad analys av turbingeneratorer

Utvecklad för den aktuella VP-X-seriens turbingenerator och framtida modeller bidrar den här tekniken till en stabil tillgång till elkraft genom att förbättra effektivitet och tillförlitlighet.

Integrerad fabrik för tillverkning av vakuumbrytare (VI) och vakuumkretsbrytare (VCB)

Vi har använt vårt ursprungliga "e-F@ctory"-koncept för att förverkliga innovativ IoT-baserad produktion och höja vår marknadsandel.

Ultratunn robot för kraftgeneratorinspektion

Minskar drastiskt kostnaderna och tiden för inspektion och ökar elgeneratorns pålitlighet och tillgänglighet.

Kontrollanläggning för högspänd likström (HVDC) i Transmission and Distribution Systems Center

Den här nya anläggningen gör att vi kan komma in på den globala marknaden för spänningsstyva strömriktare (VSC) för elöverföring med högspänd likström (HVDC).

D-SMiree-system distribution av medel- och lågspänningslikström

Genom det här systemet realiserar vi mer effektiv och hållbar strömdistribution med minsta möjliga energiförlust.

Relaterade länkar

Enmanskraftstation

Kyaw Kyaw brukade sälja levande ljus till försäljarna på nattmarknaden. Men vind eller regn gjorde att lågorna slocknade. Så han hade en idé om att sälja ljus istället.