Drivkrafter för tillväxt

Spänningutrustning

Vi fortsätter att arbeta i framkant, för att stödja en hållbar framtid. Effekthalvledarenheter är nödvändiga för att göra otaliga varianter av kraftelektronikutrustning mer energieffektiv – från järnvägssystem och bilar till industrirobotar och luftkonditioneringssystem. Mitsubishi Electric bidrar till att förverkliga ett koldioxidsnålt samhälle och ge ett bättre liv till alla genom utvecklingen av halvledarkomponenter.

Översikt

Världsmarknadsandel*

Våra effekthalvledarenheter används nästan överallt – i kraftelektronisk utrustning, inklusive hemelektronik, drivning, bilar och eldistribution. Mitsubishi Electric har länge varit marknadsledande och bidrar avsevärt till energibesparing och minskning av storlek och vikt på kraftelektronisk utrustning.
.*I IGBT-moduler (februari 2017), baserat på Mitsubishi Electrics forskning.

Effekthalvledarenheter införlivar kiselkarbid (SiC)

Vi fortsätter att utforska potentialen med kiselkarbid (SiC). I elektroniska enheter kan det dramatiskt minska effektförlusten på grund av de specifika egenskaperna i materialet, som ökar energieffektiviteten betydligt i kraftelektronikenheter. Mitsubishi Electric började utveckla de element som krävs för SiC i början av 1990-talet och har fortsatt att vara globalt banbrytande inom branschen genom att utveckla kommersiella versioner av SiC-effekthalvledarenheter och produkter som innehåller dessa enheter, och tillhandahåller data som visar deras energibesparande prestanda.

Historia

1950-talet

Mitsubishi Electric började forska om effekthalvledarenheter på 1950-talet.

1958

Utvecklade och kommersialiserade Japans första effekthalvledarenheter.

1990-talet

Utvecklade nytt material och produkt, kiselkarbid-halvledare (SiC), upprätthåller en ledning före andra företag.

2010

Installerade en SiC-effekthalvledarenhet i (våra) luftkonditioneringsenheter – en av världens första.

2012

Började leverera prover av SiC-effekthalvledarmoduler till globala marknader.

2015

Installerade drivsystem för järnvägsvagn med fullständiga SiC-effekthalvledarmoduler på Japans Shinkansen-höghastighetståg.

FoU/tekniker

Kraftenheter – affärsgenomgång

Vi strävar efter kontinuerlig utveckling av SiC för att sänka kostnaderna och förbättra prestanda och tillhandahålla viktiga energibesparande enheter som en ledande global tillverkare av kraftenheter.

Utöka sortimentet av 1200 V stora DIPIPM Ver. 6

Det här nya tillskottet till vårt produktsortiment uppnår ett stort "först" – en märkström på 75 A för DIPIPM, som omfattar 40 kW-utbudet av paketerade luftkonditioneringssystem.

SiC-hybrideffektmodul med stor kapacitet

En dragkraftsinverterare med SiC-hybrideffektmoduler monterade på en järnvägsvagn har visat prov på sin energibesparande effekt i kommersiell drift sedan februari 2012.