e-F@ctory Alliance

e-F@ctory Alliance

e‑F@ctory Alliance är en viktig del av verksamheten under samlingsnamnet e‑F@ctory. Det globala nätverket innefattar tillverkare av industriella komponenter samt specialiserade systemintegratörer och programvaruleverantörer. Dessa partnerbolag samarbetar på individuell nivå för att kunna erbjuda flexibla, optimerade lösningar för att uppfylla olika kundkrav. Nätverket har fler än 300 medlemmar över hela världen.

Partnersökning

e-F@ctory Alliance partners in EMEA

Allt
Allt
Integration av Adroits (MAPS) SCADA-system med Mitsubishi Electrics programvara
Where precision is needed, direct drives from Akribis
Korta cykeltider och innovativa matningssystem för nästintill alla typer av delar, i samarbete med robotar från Mitsubishi Electric
System för IT-infrastruktur och ledning som kan utnyttja Mitsubishi Electrics lösningar för kommunikation mellan verkstadsgolv och affärssystem
versiondog - change management. Automated backup and version control for automated production
innovating automation: Advanced Sensor Solutions, intelligent Networking Systems.
CC-Link IE TSN – The Future of Open Industrial Ethernet
En ledande öppen miljö för programmering och styrning som kan införas direkt på Mitsubishi Electrics C Controller (iQ Platform)
Höghastighets deltarobot för plockning och placering med konverteringsfri integration mot Mitsubishi Electrics styrenheter
Innovativa visualiseringssystem för en stor mängd tillämpningar, särskilt med koppling till Mitsubishis robotar och motionlösningar
Elements for IoT – the complete digital twin platform for smart factories from shop floor to enterprise
Protokoll för fjärrtelemtri baserat på C Controller
Vision guided machining and robotics
Parallel engineering system which provides consistent implementation of functional engineering
flexfactory – the very best in flexible feeder systems
Lifelong precision with high dynamics. High-precision planetary gear technology for direct integration of Mitsubishi Electric servo motors.
Snabb och billig lösning för sammankoppling av automationsutrustning från Mitsubishi med ett stort antal olika industriella standardnätverk
Innovativ lösning för att lägga till Ethernet-stöd till tredjeparts-PLC, kan användas tillsammans med Mitsubishis MES IT-teknik för att ge bättre kommunikation.
Receptbaserat styr-/batchsystem som körs direkt på Mitsubishi Electrics modul-PAC
High-performance embedded PC for scalable automation and drive systems
Effektiv styrning med givare med hög kvalitet för Mitsubishi Electrics CNC- och motion-system med retrofit och i nya system
Det här vattenhanteringspaketet är helt integrerat med Mitsubishi Electrics GX IEC Developer och plattformen iQ Works
Ledande leverantör av standardiserade MES-lösningar för orderbaserad tillverkning. Fungerar anpassningsfritt tillsammans med Mitsubishis kommunikationslösningar av typen Enterprise
Customized and innovative machines based on the high-end quality automation systems from Mitsubishi Electric
Optimized automated system performance with PROSYST
Integration of web services into the control level of your plants
Ledande tillverkare av kopplingsskåp som erbjuder lösningar med förberedda utskurna utrymmen som passar Mitsubishis GOT-skärmar
Turnkey Vision Inspection Systems enabled by Robovision Deep-Learning Platform and Mitsubishi Electric Automation
Easy and Simple programming of Automation applications within plant floor controllers
From Things to Outcomes – Linking operational data with business information to drive real value and differentiation with new business models.
Advanced condition monitoring for Overall Equipment Efficiency (OEE)
Experter inom EMC-lösningar med dedikerade filter för frekvensomvandlare från Mitsubishi Electric
Säkra och lättanvända fjärranslutningslösningar som kan integreras helt med automationsenheter från Mitsubishi Electric
Sensor technology and image recognition in production for Industry 4.0
Efficient automation with motorless electric drives
Fullt stöd för kommunikation med Mitsubishi Electrics olika enheter inom industriell automation med OPC-serverprogramvara.
Precis processtyrning för effektiv hantering av gemensamma system för vattenförsörjning och vattendistrubution.
Imagine the possibilities of image recognition
MES Interface IT för iQ Platform ger direkt kommunikation från verkstadsgolvet till affärssystem som Oracle, DB2 m.fl.
Modulär robot- och automationssimuleringsprogramvara som kan integreras med alla Mitsubishis robotar
Växelenheter av hög kvalitet från Wittenstein alpha byggs in i systemlösningar från Mitsubishi Electric