RV-F-serien

RV-F-serien är den senaste generationen MELFA-robotar. Den erbjuder avancerad teknik och är mycket lätt att använda. Serien består av iQ-plattformstyperna RV-F-Q samt standalone-typerna RV-F-D.
Newtech Ltd - Robot integration delivers precision cake slicing