Kollaborativ robot - MELFA ASSISTA

Mitsubishi Electric kollaborativ robot - MELFA ASSISTA. Avancerad säkerhetsteknik gör det möjligt för människor att dela arbetsyta med våra robotar. För optimal drift kan den enkelt användas även utan särskilda kunskaper om robotar.

Enklare och smidigare

Enkel styrning

Styrs enkelt med styrknapparna.
Knapparna på robotarmen ger dig enkel kontroll över ASSISTA och handterminalen för inlärning, och programmering behövs därmed inte längre.
Lysdioden på robotarmen visar robotens status.

Enkel programmering

Inga expertkunskaper krävs.
Du kan skapa program visuellt genom att använda intuitiva funktioner med RT-Visual-Box.
”Visual Programming” - Den här programvaran gör det möjligt för operatörer att enkelt programmera roboten med ett programmeringsgränssnitt av typen ”inlärning genom demonstration”. Detta gör det möjligt att enkelt flytta robotarmens position och ställa in brytpunkter.

Enkel anslutning

En mängd olika komponenter och applikationer.
ASSISTA erbjuder en mängd olika komponentgrepp, fingrar, seendefunktioner och annan kringutrustning som utvecklats av en grupp organisationer som kallas MELFA Robot Partners.
Dessa verktyg kan enkelt konfigureras efter önskat användningsområde.
ASSISTA kan även konfigureras att röra sig fritt som en del av en AGV/AMR eller som en mobil robot.
(AGV: automatiskt styrt fordon, AMR: autonom mobil robot)

Grepp med ASSISTA

Enkel anslutning av grepp till robotarm

Egenutvecklat ingenjörsverktyg ”RT VisualBox”

RT Visual Box (programmeringsverktyg) gör det möjligt för operatörer att enkelt och intuitivt konfigurera olika grepp.
Konfigurationsguiden för ASSISTA ger operatörerna ett enklare och mer intuitivt sätt att konfigurera robotens sekvensprogram.

Egenutvecklade gripdon

ASSISTA

Mitsubishi Electric kollaborativ robot - MELFA ASSISTA - kan dela arbetsyta med människor. Enklare och mer flexibelt. Den här roboten kommer att ändra din uppfattning om vad en "robot" är.