ASSISTA

Mitsubishi Electric kollaborativ robot - MELFA ASSISTA - kan dela arbetsyta med människor. Enklare och mer flexibelt. Den här roboten kommer att ändra din uppfattning om vad en "robot" är.
Whitepaper: Cooperative manufacturing with robotics
– Considerations, strategies and future-proofing