Enheter för energimätning

Enheter för energimätning som stödjer energibesparande åtgärder på arbetsplatsen. De här enheterna stödjer övervakning av energiförbrukningen med hög precision, när detta krävs för att minska energikostnaderna. När dessa enheter kombineras med strömgivare av fördelartyp är det lätt att lägga till ytterligare utrustning som du vill övervaka.

Enheter för energimätning - EcoMonitorLight

Själva produkten stödjer energimätningar, men även visning och inställning av börvärden. Det finns också RS-485-funktioner (MODBUS(R) RTU-kommunikation) som gör det lätt att ansluta till vanliga servrar, för att möjliggöra hantering av energiförbrukningen med mindre personal.
Whitepaper: Advanced motion applications to drive machine builders' competitiveness
An easy guide on What to look for in motion control systems to deliver futureproof applications.